دیتا مایند

نظرکاوی یا تحلیل احساسات چیست؟

دسته : نظرکاوی
زیر مجموعه : مفاهیم نظرکاوی

نظرکاوی یا تحلیل احساسات فیلد مطالعاتی است که سعی می کند احساسات، رفتار، نظرات و تحلیل افراد مختلف را نسبت به موجودیت ها و ویژگی های آن بیان کند. این موجودیت می تواند محصول ها، سرویس ها، سازمان ها، افراد و رخدادها و موضوعات باشد. 

این نظر می تواند مثبت و یا منفی و یا هیچکدام از این دو باشد و به صورت نظر خنثی طبقه بندی شود. افراد نسبت به موضوعات مختلفی مثل فیلم ها محصولات و یا سیاستمداران ابراز نظر می کنند که در این صورت می توان با نظر کاوی همه اینها را استخراج کرد و از این اطلاعات برای اهداف بعدی خود استفاده کرد. همانطور که در

نظرکاوی امروزه به یکی از فیلدهای مهم تحقیقاتی پردازش زبان طبیعی تبدیل شده است و البته به غیر از پردازش زبان طبیعی در بین محققان فیلدهای دیگری مثل داده کاوی، وب کاوی و بازیابی داده نیز مورد توجه است. و پژوهشگران این فیلدها نیز تحقیقات بسیاری در زمینه نظرکاوی به انجام رسانیده اند. این توجه و رغبت از فیلدهای مختلف به دلیل گستردگی مخاطبان نظرکاوی است. 

در این قسمت با ذکر مثال هایی موضوع را روشن تر می کنیم.

مثال : من همه تلفن های تولیدی شرکت اپل را دوست دارم.

در این جمله نویسنده جمله نظر مثبتی نسبت به شرکت اپل دارد.

مثال : فیلم بچه های آسمان خیلی تاثیر گذار بود واقعا به دیدنش میارزه.

در این جمله توسط نویسنده حس مثبتی نسبت به فیلم بچه های آسمان ابراز کرده است.

مثال : دوربین کنون زوم عالی داره ولی تو شب ها اصلا خوب عکس نمی گیره ایراد دیگه ای که داره خیلی سنگینه.

در این جمله نسبت به زوم حس مثبت و نسبت به وزن و عکاسی در شب نظر منفی ابراز شده است.

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.