دیتا مایند

مثال برای نظرکاوی

دسته : نظرکاوی
زیر مجموعه : مفاهیم نظرکاوی

در این قسمت با ذکر مثال هایی نظرکاوی را روشن تر می کنیم.

مثال : من همه تلفن های تولیدی شرکت اپل را دوست دارم.

در این جمله نویسنده جمله نظر مثبتی نسبت به شرکت اپل دارد.

مثال : فیلم بچه های آسمان خیلی تاثیر گذار بود واقعا به دیدنش میارزه.

در این جمله توسط نویسنده حس مثبتی نسبت به فیلم بچه های آسمان ابراز کرده است.

مثال : دوربین کنون زوم عالی داره ولی تو شب ها اصلا خوب عکس نمی گیره ایراد دیگه ای که داره خیلی سنگینه.

در این جمله نسبت به زوم حس مثبت و نسبت به وزن و عکاسی در شب نظر منفی ابراز شده است.

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.