دیتا مایند

داده کاوی در اقتصاد چه نقشی دارد؟

متخصصین داده کاوی که یکی از عناوین شغلی جدید است در این سال ها با رشد داده ها به وجود آمدند. این داده ها در فیلدهای مختلفی از جمله اقتصاد حضور دارند. یکی از این فیلدها اقتصاد است که همه ما در طول روز به آن مشغول هستیم. پول مهمترین بخش زندگی بشر شده است. این توجه عمیق به پول باعث شده است درباره این موضوع توسط کاربران نیز داده های عظیمی در طول روز تولید شود.

بنابراین داده کاوی نقش بسیاری در این حوزه ایفا می کند. در اقتصاد می توان از داده کاوی برای تحلیل ریسک، جذب مشتری، بازاریابی، پیش بینی سهام و موادر بسیار دیگری استفاده کرد. این حجم بسیار زیاد کاربرد .

باعث شده است تحقیقات بسیاری در حوزه اقتصاد برای استخراج دانش مطرح باشد.

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.