دیتا مایند

داده کاوی در حوزه سلامت

زیر مجموعه : داده کاوی در سلامت

بنابر آمارها حوزه سلامت چهارمین حوزه بزرگ از لحاظ مالی در دنیاست. امروزه با الکترونیزه شدن خدمات بهداشتی داده های عظیم توسط این بخش تولید می شود. پرستاران اطلاعات بیمار و نتیجه کنترل های خود را به سیستم وارد می کنند و این داده ها به فرصتی برای داده کاوان تبدیل می شود تا آن ها را به اطلاعات و دانش تبدیل کنند. این دانش بعد ها توسط پزشکان برای مداوای بهتر بیمار استفاده می شود.

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.