دیتا مایند

طعنه کاوی چیست؟

دسته : نظرکاوی
زیر مجموعه : مفاهیم نظرکاوی

طعنه کاوی به دنبال شناسایی نظرات مثبت و منفی نهفته در متن است. در طعنه کاوی نیز نظرات مثبت و منفی به شکل معکوس ابراز می‌شود یعنی جمله‌ای که به‌ظاهر مثبت به نظر می‌رسد ولی در باطن خود منفی است به طور مثال: "عجب بازی جالبی!!!!!!!!" به نظر توییت مثبتی درباره بازی فوتبالی را نمایش می‌دهد ولی در باطن نظری منفی درباره یک بازی خسته‌کننده ابراز شده است. حوزه طعنه کاوی به دنبال شناسایی طعنه نهفته در متن است.  در فرهنگ  دهخدا درباره تعریف طعنه آمده است:

"عیب‌جویی کردن، توبیخ و سرزنش کردن. بیغاره؛ ملامت و گواژه. به معنی بد گفتن کسی را مجاز است و با لفظ کشیدن و بردن و زدن و کردن و داشتن و فروختن و باریدن مستعمل"

تا کنون پژوهش مستقلی در حوزه طعنه کاوی برای زبان فارسی انجام نشده است.

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.