دیتا مایند

کاربرد تجزیه تحلیل شبکه های اجتماعی

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی
  • بحث انتشار اخبار در شبکه‌ها: در این شبکه‌ها، تعاملات واقعی افراد به خوبی بیانگر نحوه انتشار اخبار خواهد بود. همچنین یافتن افراد تاثیر‌گذار در این شبکه‌ها برای پی‌گیری نحوه انتشار اخبار بسیار موثر خواهد بود.

  • بحث تبلیغات و انتشار مد در جامعه.

  • بحث مدیریت شبکه‌های اجتماعی آنلاین: در این‌جا با پیگیری تعاملات افراد که روی زیر ساخت تاثیر مستقیم می‌گذارند و بیانگر تاثیر موجود بر روی سرویس‌دهنده و ترافیک شبکه می‌باشد.

  • بحث انتشار بیماری و یا شایعه: همانطور که در شکل اشاره شد با پیگیری تعاملات افراد در این شبکه‌ها الگو‌های انتشار مشخص خواهد شد.

  • برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.