دیتا مایند

کاربرد داده کاوی در تحلیل مناظرات انتخاباتی

زیر مجموعه : داده کاوی در سیاست

مناظرات انتخاباتی جزء جدایی ناپذیر کمپین های انتخاباتی است و کاندیدها سعی می کنند در این مناظرات مهمترین دیدگاه های خود را بیان کنند. با تحلیل متون این مناظرات می توان به دانشی رسید که برای سیاسیون می تواند دارای ارزش افزوده باشد. برای مثال با تحلیل متن مناظرات کلینتون-ترامپ و بررسی محتوای آن می توان به نظرات آن ها درباره موضوعات مختلف رسید. به طور مثال بر اساس خبر سایت بی بی سی در هیچ کدام از مناظرات این دو کاندیدا اسمی از کشور افغانستان برده نشده است این خود نشان دهنده دانشی است که موضوع افغانستان برای این دو کاندیدا جذاب نیست. یا تعداد استفاده از کلمه ایران در این مناظرات می تواند نشانه ای باشد برای دیپلمات ها و کسانی که سیاست را دنبال می کنند. این مثال ها مثال های ساده ای بود برای بیان کاربرد داده کاوی در سیاست. گستره استفاده از داده کاوی در سیاست بسیار گسترده است.