دیتا مایند

جایگاه داده کاوی در سیاست

زیر مجموعه : داده کاوی در سیاست

حضور داده کاوی در تمامی عرصه های بشر نمود بسیار زیادی دارد یکی از این عرصه ها،عرصه سیاست است . عرصه سیاست چه بخواهیم و چه نخواهیم یکی از عرصه های مهم زندگی ماست . هر چند تلخ باید در مورد اتفاقات اطراف خود آگاه باشیم . امروزه سیاست از داده کاوی در تمامی عرصه ها بهره می گیرد . سیاسیون برای فهم و درک مطالبات مردم نیاز به دانستن نظرات و تفکرات آنها دارند . به طور مثال ، برای تصویب یک قانون جدید نیاز است که نظر مردم درباره آن دانسته شود .
داده کاوی و ابزارهای آن نقش بسیار مهّمی در رسیدن به این دانش دارند .داده های جمع آوری شده از مردم به این ابزارها داده می شود و این ابزارهای داده کاوی با استفاده از آنها دانشی تولید می کنند که برای سیاسیون ارزشمند است . تحلیل نظر مردم درباره یک قانون مثالی است که به آن اشاره شد ولی نقش داده کاوی به آن خلاصه نمی شود امروزه تمامی کامپین های تبلیغاتی از روش های تحلیل داده برای استخراج دانش استفاده می شود .
کامپین های تبلیغاتی کاندیداهای مجلس یا ریاست جمهوری با استفاده از ابزارهای داده کاوی اقدام به تولید دانش می کنند . به طور مثال قبل از حضور کاندیدا در محل حوزه انتخاباتی ، تیم انتخاباتی او از طریق تلفن ، ایمیل ، مصاحبه ،نظر سنجی اینترنتی و شبکه های اجتماعی داده هایی که توسط مردم درباره کاندیدا تولید شده است را جمع آوری می کنند این داده های خام توسط ابزارهای داده کاوی تحلیل می شود و انتظارات مردم از کاندیدا به عنوان دانش مورد نیاز استخراج می شود . بدین ترتیب کاندیدا سعی می کند در حضور مردم مطالبات آنها را بیان کند و برای انجام آن مطالبات راه حل ارائه دهد .
یکی از مثال های حضور موفق داده کاوی در سیاست پیش بینی برنده شدن ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکاست که بر خلاف تمامی نظرسنجی ها روش های داده کاوی توانستند پیروزی ترامپ را به درستی پیش بینی کنند .