دیتا مایند

چالش های داده کاوی،چاپ مقالات با دقت های پایین

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

گفته شد که یکی از مشکلات تحقیقات داده‌کاوی مسابقه دقت باتری است که در بین محققین وجود دارد . وقتی یک تحقیق دارای ارزش‌افزوده می‌شود که دقت بالاتری ارائه دهد . آیا واقعاً یک تحقیق علمی که به نتایج ضعیف‌تر رسیده است ارزش علمی ندارد ؟

به‌طور مثال : تحقیقی در باب استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مورچگان در متن‌کاوی انجام می‌شود . بر اساس نتایج به‌دست‌آمده الگوریتم مورچگان در متن‌کاوی (طبقه‌بندی متون ) تأثیر منفی دارد . آیا این یافته جدید نیست ؟ برای یافته جدید بودن حتماً باید دقت بهبود یابد ؟

بهتر از محققین و اساتید به این نکته توجه بیشتری مبذول فرمایند که تولید علم فقط و فقط افزایش دقت طبقه‌بندی نیست ! بلکه انتشار یک مقاله  و تحقیق که نتایج منفی ارائه داده است می‌توان برای محققین دارای ارزش‌افزوده باشد زیرا دیگر لازم نیست این راه شکست‌خورده را طی کنند .