دیتا مایند

تشخیص نیت اصلی کاربر

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

همه دستگاه‌ها و روش‌های ارائه‌شده برای علوم کامپیوتر به دنبال تشخیص نیّت اصلی کاربران هستند تا بر اساس این نیّت اصلی اقدام به پاسخگویی به انتظارات کاربر داشته باشند .

به‌طور مثال یک موتور جستجوگر به دنبال پیدا کردن چیزی است که کاربر به دنبال آن است مثلاً اگر کاربری به دنبال یک رستوران خوب و ارزان است و در موتور جستجو ، جستجو انجام می‌دهد . موتور جستجو به دنبال یافتن نیت اصلی و ارائه نتیجه جستجو بر اساس این نیت اصلی است .در حقیقت در جستجوی وب مورد اصلی و دارای اهمیت شناسایی و طبقه‌بندی نیت‌های کاربران است .

نیت کاوی حوزه مطالعاتی به دنبال پیدا کردن نیت پنهان کاربران برای ارتقای دستگاه‌های اطلاعاتی هستند .