دیتا مایند

متن کاوی بر اساس ابزارهای متن باز

دسته : متن کاوی
زیر مجموعه : مفاهیم متن کاوی

شرکت‌های خصوصی بسیاری برای حوزه داده‌کاوی ابزار تولید می‌کنند این ابزارها عموماً دارای هزینه است. شاید اگر داده شما شامل چند صد رکورد باشد هزینه‌ای دریافت نگردد اما اگر این رکورد چند هزارتا چند ده هزار باشد ممکن است نیاز به خرید نسخه تجاری آن ابزار وجود داشته باشد . در مقابل محققین حوزه داده‌کاوی می‌توانند با استفاده از ابزارهای متن‌باز یا زبان‌های برنامه‌نویس اقدام به تولید مدل‌های طبقه‌بندی نمایند . یکی از این ابزارها ، ابزار R است با استفاده از این ابزار می‌توانید به‌صورت رایگان از تمامی امکانات لازم برای داده‌کاوی بهره ببرید . در مقاله می‌توانید با جزئیات این مبحث بیشتر آشنا شوید .

Sentiment Analysis and Text Mining using Oprn Source Tools