دیتا مایند

معدن طلا!

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

داده ها مواد خام لازم برای داده کاوی هستند به همن خاطر دسترسی داشتن به داده برای داده کاوان ضروری است. با ظهور شبکه های اجتماعی شرایطی به وجود آمد که تولید و استفاده از داده به آسانی امکان پذیر شد. در سالیان گذشته داده کاوان برای دسترسی یه داده ها نیاز به گذراندن مراحل اداری و دسترسی به اطلاعات شرکت ها، دولت ها و موسسات بودند. با آمدن شبکه های اجتماعی دسترسی به داده ها آسان تر شد. به همین خاطر شبکه های اجتماعی مانند معادن طلا برا داده کاوی هستند که با استفاهد از آن ها اقدام به تولید دانش و استخراج اطلاعات می کنند.