دیتا مایند

کاربردهای داده کاوی در حوزه بانکی

داده کاوی در بین حوزه های مختلف در بازاریابی کاربرد گسترده دارد در این باره در مقاله دیگری صحبت شد. ولی کاربرد داده کاوی به بازاریابی خلاصه نمی شود امروزه داده کاوی در بانکداری نیز کاربرد بسیاری دارد . بانک های مختلف برای تحلیل داده های اقتصادی خود و استخراج دانش از آنها به دنبال روش های داده کاوی می آیند. هر روز هر بانک میلیاردها گیگابایت داده تولید می کند. هر تراکنش بانکی یک داده خام است که می تواند به دانش تبدیل گردد و دانش تولید شده به پول .

بانک ها بر اساس اهداف سازمانی خود داده های خام خود را تحلیل می کنند. رسیدن به یک دید درباره آینده، تحلیل شرایط فعلی بانک و بازار ، همه و همه موضوعاتی است که برای رسیدن به آن به ابزارهای داده کاوی نیاز است.