دیتا مایند

کاربرد داده کاوی در صنعت بیمه

زیر مجموعه : داده کاوی در صنعت

صنعت بیمه یکی از پر رشدترین صنایع تجاری در دنیاست. برخی معتقدند به دلیل افزایش استرس، مردم به سمت بیمه و ضمانت بیشتر در زندگی رفته اند.

همه افراد در صنعت بیمه حضور دارند و این حضور به ایجاد دیتا و بررسی آن می انجامد داده کاوی در صنعت بیمه به دنبال ایجاد دانش از اطلاعات خام کاربر برای رسیدن به تحلیل بهتر مشتریان است .

صنعت بیمه از طریق راه های فراوان می تواند از داده کاوی استفاده کند برای مثال بیمه گران می توانند با خوشه بندی کاربران، کاربران با رفتارهای مشابه را شناسایی کنند و خدمات خود را بر اساس آن رفتارها تنظیم نمایند .

با خوشه بندی مشتریان می توان درباره ویژگی های خوشه های مختلف مشتریان اظهار نظر کرد . با استفاده از تکنیک های داده کاوی طبقه بندی و پیش بینی می توان درباره رفتارهای آتی مشتریان، احتمال موفقیت سیاست های جدید بیمه و احتمال فروش بسته های جدید اظهار نظر کرد.

در حالت کلی بعد از بازاریابی، صنعت بیمه یکی از حوزه هایی است که داده کاوی در آن حضور فعال و گسترده دارد.

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.