دیتا مایند

پرس و جو داده کاوی نیست!

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

بسیاری از سیستم های اطلاعاتی از داده کاوی بهره می گیرند. سیستم های بازیابی اطلاعات مثل موتورهای جستجوی وب از تکنیک های داده کاوی مانند خوشه بندی استفاده می کنند. این خوشه ها برای ارائه نتایج جستجوی بهتر استفاده می شود. ولی نمی توان این سیستم ها را جزء سیستم های داده کاوی در نظر گرفت. پرس و جو از پایگاه داده و بررسی نتایج حاصل از استخراج داده کاوی ربطی به داده کاوی ندارد بلکه فقط از آن استفاده می کند.

در پایگاه داده ها از پرس و جو برای رسیدن به اطلاعات استفاده می شود به طور مثال با یک پرس و جو می توان از پایگاه داده تعداد مردان حاضر حاضر در کنفرانس را به دست آورد این اطلاعات ربطی به داده کاوی ندارد بلکه یک پرس و جوی ساده از پایگاه داده است. برای داده کاوی نیاز به ایجاد مدل و استفاده از روش های استخراج دانش است. به همین دلیل یک پرس و جوی ساده داده کاوی نیست!