دیتا مایند

کاربرد داده کاوی در تشخیص کلاهبرداری

زیر مجموعه : داده کاوی در صنعت

داده کاوی یکی از ابزارهایی است که در تشخیص الگو نیز به کار می رود. الگوها ساختارهای مشابهی هستند که با بررسی داده ها به دست می آیند. در تشخیص کلاهبرداری با بررسی رفتار و مشخصات کاربران سعی می کنیم کاربر کلاهبردار را شناسایی کنیم. این اقدامات با روش ها و تکنیک های داده کاوی ممکن است.

روش های داده کاوی با بررسی ویژگی های مختلف یک تراکنش مانند زمان ، مقدار ،ویژگی های حساب کاربر مانند تاریخ افتتاح ، اعتبار و... سعی می کند موارد تشخیص کلاهبرداری را شناسایی کند. با بررسی مجموعه داده منتشر شده در دیتا هارت میتوانید بر روی این موضوع بیشتر کار کنید.