دیتا مایند

کاربرد داده کاوی در پیش بینی میزان فروش

همان طور که بارها توضیح داده شد یکی از اصلی ترین کاربردهای داده کاوی در پیش بینی وقایع مختلف است. در این مورد نیز هدف پیش بینی میزان فروش است. میزان فروش عبارت است از فروش روزانه، هفتگی و ماهیانه یک واحد تجاری. اطلاع از مقدار این فروش می تواند در برنامه ریزی کوتاه، میان و بلند مدت یک واحد تجاری دارای ارزش افزوده باشد. با روش های داده کاوی می توان با بررسی مقدار فروش گذشته درباره میزان فروش آینده قضاوت کرد.