دیتا مایند

داده کاوی در گذشته ، حال و آینده

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

تاریخچه داده کاوی به ده ها سال قبل باز می گردد. در سال های اولیه به دلیل توان محاسباتی پایین کامپیوترها استخراج دانش از داده سایت ها زمان می خواست برای مثال در اوایل دهه 1990 میلادی ایجاد یک مدل رگرسیون لجستیگ 27 ساعت زمان می خواست ولی با پیشرفت تکنولوژی به این مرحله رسیده ایم که این 27 ساعت در عرض چند دقیقه انجام می شود. پیشرفت سخت افزاری باعث شده است داده کاوی در زمان اندکی انجام شود ولی مراحل اصلی داده کاوی نسبت به آن سال ها تغییری نکرده است. همچنان برای یک داده کاوی باید مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی، ایجاد مدل و ارزیابی طی شود درواقع مراحل داده کاوی ثابت بوده است ولی قدرت محاسباتی و سرعت آن برای استخراج دانش بسیار رشد کرده است.