دیتا مایند

تعریف متن در داده کاوی

دسته : متن کاوی
زیر مجموعه : مفاهیم متن کاوی

همان طور که می دانیم متن کاوی یکی از حوزه های مهم علم داده کاوی است. در متن کاوی برای پردازش متن ابتدا متون به بردار کلمات تبدیل می شود. این بردار کلمات از کلمات منحصر به فردی تشکیل میگردد که از آن ها به عنوان ویژگی یاد می شود. فهم این نکته ضروری است که برای متن کاوی ابتدا باید ویژگی ها برای الگوریتم های داده کاوی تعریف گردد برای این کار نیز هر کلمه منحصر به فرد به عنوان یک ویژگی در نظر گرفته می شود و مدل های مورد نظر از طریق این ویژگی ها ایجاد می گردد .

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.