دیتا مایند

مسائل داده کاوی - رگرسیون

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

داده کاوی حوزه گسترده ای است که در این حوزه گسترده مسائل مختلفی نیز وجود دارد برای مثال رگرسیون یکی از مسائل اساسی است که در داده کاوی مطرح است .

منطق رگرسیون بسیار به طبقه بندی شبیه است ولی در رگرسیون مقادیر خروجی عددی هستند . درحالی که در طبقه بندی خروجی براساس گروه ها یا پلی نومینال ( بلی ، خیر ) است . در رگرسیون می توان از الگوریتم های رگرسیون خطی و لجستیگ استفاده کرد . برای مثال پیش بینی نرخ زاد و ولد در سال آینده می تواند توسط رگرسیون محاسبه شود .

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.