دیتا مایند

مسائل داده کاوی - خوشه بندی

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

از دیگر مسائلی که در داده کاوی سعی می گردد حل شود خوشه بندی است . در خوشه بندی به دنبال تعیین کردن گروه های معنادار در داده خام هستیم . در خوشه بندی برخلاف طبقه بندی و رگرسیون خبری از مجموعه داده آموزش نیست و الگوریتم های خوشه بندی نیازی به آموزش مدل ندارند بلکه براساس فاکتورهای محاسبه میزان تشابه اقدام به تولید خوشه های نزدیک به هم می کنند . به طور مثال پیدا کردن مشتریان هم تراز که خریدهای شبیه به هم دارند توسط خوشه بندی انجام می شود . برای خوشه بندی الگوریتم های والگوریتم های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.