دیتا مایند

مسائل داده کاوی - متن کاوی

دسته : متن کاوی
زیر مجموعه : مفاهیم متن کاوی

متن کاوی یکی از زیر شاخه های مهم داده کاوی است جایی که داده به عنوان متن در نظر گرفته می شود . متن مورد اشاره میتواند سند ، پیام کوتاه ، ایمیل ، صفحه وب یا یک توییت در شبکه اجتماعی توییتر باشد .

متن کاوی حوزه بسیار گسترده ای است و با آمدن شبکه های اجتماعی که در آن ها از متن استفاده می شود این موضوع گسترده تر شده است . در متن کاوی از روش ها و تکنیک های داده کاوی به شکل وسیعی استفاده می شود .

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.