دیتا مایند

مسائل مهم در پیش بینی به وسیله داده کاوی

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

پاسخ این سوال در موارد زیر خلاصه می شود:

۱- رویکرد پیش بینی یا تحلیل؟

۲- مجموعه داده مورد  مورد استفاده چیست؟

۳ - کاربرد پیش بینی انجام شده در چه حوزه ای است؟

۴- از چه روشی برای پیش بینی استفاده شده است؟

با پاسخ دادن به این 4پرسش می‌توان درباره تحقیق انجام شده بهترین اظهار نظر کرد.

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.