دیتا مایند

تفاوت مدل پیش‌بینی و مدل توضیحی

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

اگر در حوزه داده کاوی فیلد های مرتبط با حوزه بیش بینی کار کرده باشید مطمئنا با دو کلمه پیش بینی و توضیحی آشنا شده اید معمولا مدل هایی که با تحلیل داده ایجاد میشود یکی از دو مدل هستند در واقع خروجی تحقیقات انجام شده در این دو گروه طبقه‌بندی می‌شود مدل های پیش بینی به دنبال ارائه تحلیلی از آینده است در واقع هدف مدل های پیش بینی بررسی و گزارش گیری وضعیت فعلی برای رسیدن به نظری درباره آینده است. مدل های توضیحی بیشتر به دنبال تحلیل شرایط موجود به ارائه جزئیات شرایط فعلی هستند.

تفاوت مدل پیش‌بینی و مدل توضیحی با ذکر یک مثال

سیاست و در نظر بگیرید حوزه سیاست یکی از حوزه‌های مطالعاتی است که اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است دانشمندان داده به دنبال ارائه مدل های قدرتمند پیش بینی برای مسئله سیاست هستند.

برای مثال اگر کسی بتواند درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران مدل پیش بینی و تحلیل دوستی نگاه کنند حتما قابل توجه کاندیداها قرار خواهد گرفت.در حوزه سیاست یک مدل پیش بینی باید توانایی پیش بینی نتیجه انتخابات را داشته باشد در واقع به پارامترهای مختلف برای رسیدن به یک مدل پیش بینی دو دوست تحلیل می گردد .

در همین مثال یک مدل توضیحی سعی می کنند توضیحی و گزارشی از کاربران و احساسات آنها درباره کاندیداهای مختلف ارائه کنند.  این مدل توانایی پیش بینی ندارد.

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.