دیتا مایند

منظور از نمونه برداری در علوم داده کاوی

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

نمونه برداری یا سمپلینگ یکی از موارد پر کاربرد در داده کاوی به شمار می رود. برای این که در بسیاری از موارد استفاده از تمامی داده ها برای آموزش یا تست ممکن نیست به همین دلیل از مجموعه داده اصلی نمونه برداری انجام می شود.
به طور مثال از همه ی داده ۹۰ درصد برای آموزش و ۱۰ درصد برای تست استفاده می گردد.
 انواع مختلفی برای نمونه برداری تعریف شده است
 نمونه برداری تصادفی
 نمونه برداری بدون جایگذاری
 نمونه برداری با جایگذاری
 نمونه برداری طبقه ای
بر اساس نیاز کاربر می‌تواند از هر کدام از روش‌های نمونه برداری بهره گیرد.

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.