دیتا مایند

صدها مقاله فارسی در مورد داده کاوی و حوزه های مختلف

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.
 

 خوشه بندی و کشف الگوهای پرخطر مشتریان با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مورد مطالعه: شرکت کارگزاری بیمه سایپا)
 ارزیابی الگوی رفتاری مشتریان نسبت به برندهای شناخته شده در شبکه های اجتماعی با استفاده از تکنیک متن کاوی
 مقایسه الگوریتمهای خوشه بندی سلسله مراتبی و غیر سلسله مراتبی با رویکرد حل مساله
 تحلیل رفتار متقابل دو عنصر مس و مولیبدن از کانسار مسجد داغی با استفادهاز روش K-Means
 استفاده از نکنیک های داده کاوی برای پیش بینی بیماری کرونر قلبی در مردان با مقایسه عملکرد الگوریتم های C50, KNNوSVM
 داده کاوی در پیش بینی تقاضا
 بررسی تاثیر نور پردازی پارک شهر تهران برروی جمعیت و جرم شناسی استفاده از روش چگالی تک هسنه و دو هسته
 خوشه بندی شاخص های عمده ی رفاه اجتماعی (بهداشت محیط) برگرفته از اطلاعات سرشماری 390 با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 ارزیابی کارایی الگوریتم های درخت تصمیم و svm در سیستم های تشخیص نفوذ
 کاربرد تکنیکهای داده کاوی درپیش بینی هدایت تحصیلی دانش آموزان
 شناسایی رفتار متقلبین بیمه اتومبیل و خوشه بندی آنها با استفاده از روش داده کاوی
 طراحی یک سیستم مبتنی بر کلونی مورچه ها برای تشخیص بیماری دیابت
 کاربرد تکنیک های داده کاوی در مدیریت ریزش مشتری
 کاربرد هوش تجاری و تکنیک های داده کاوی در استخراج و تحلیل داده های سازمان (مورد مطالعه: سامانه همراه اول)
 پیش بینی مبلغ خسارت برای بیمه نامه های شخص ثالث خودرو با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
 داده کاوی و بانکداری الکترونیکی
 معرفی و بررسی روش های داده کاوی برای شناسایی پولشویی در بانکداری الکترونیک
 بررسی سیستم های IDS مبتنی بر شبکه های عصبی نظارت نشده
 مروری بر شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبان در سیستم های تشخیص نفوذ
 سیستم تشخیص نفوذ سبک وزن توسط الگوریتم ازدحام ذرات و درخت تصمیم
بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به کمک تکنیک های پیشرفته داده کاوی
 تحلیل الگوی انتخاب های مقصذ گردشگر در سفر با کمک داده کاوی مورد مطالعه شهر مشهد
 استخراج دانش از سیستم اطلاعات سازمان تامین اجتماعی با رویکرد های داده کاوی(مطالعه موردی مراجعین مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی)
 به کارگیری Data Mining در شهر الکترونیک
 الگوریتم های مؤثر برای استخراج الگوهای پرتکرار از دادههای غیرقطعی
 ارائه یک چارچوب بهینه به منظور افزایش دقت رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از wrapper و stacking
 یک بررسی الگوریتمی از روش های وب کاوی در ترکیبی با مجموعه های فازی
 روش های موثر استخراج زیرگراف پرتکرار بدون تولید کاندید
 ارزیابی و رتبه بندی نظرات کاربران برخط
 استراتژی مدیریت ارتباط با مشتریان برای شرکت توزیع کننده کالا با استفاده از الگوریتم جنگل و قوانین تلازمی
 بررسی و تحلیل تراکنش های فروش با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 یک راهکار جدید برای خوشه بندی بر اساس الگوریتم جستجوی فاخته بهبود یافته
 مدلی برای تحلیل رفتار مشتریان الکترونیک طب سنتی با استفاده از الگوریتم داده کاوی به منظور بهبود مدیریت ارتباط با مشتری(مطالعه موردی:عسل درمانی)
 به کارگیری پسانمایی و ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص درمان موثر بیماران دیابتی
 بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر روی جوانان و امنیت داده های شبکه های اجتماعی در راستای کارآفرینی بومی مطالعه موردی: فیس بوک و کلوب (Facebook, Cloob)
 کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
 پیش بینی و تشخیص بیماری های قلبی عروقی با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 طرح کلی یک عامل یادگیرنده با هدف شبیه سازی مغز انسان
 تعیین شاخص مناسب جهت تایید رمز عبور با استفاده از داده کاوی در سازمان های ایرانی (مطالعه موردی موسسه آموزش عالی فناوری اطلاعات تعالی قم)
 پیش بینی هدایت تحصیلی دانش آموزان با رویکردهای داده کاوی
 خوشه بندی داده های بیان ژنی به یک روش فازی
 ارائه یک الگوریتم ترکیبی جهت خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های تکاملی
 استخراج قواعذ انجمنی جهت تصمیم گیری در بیماری های قلبی بر اساس الگوریتم Apriori
 بررسی روش Mutual Information در فرآیند انتخاب مشخصه
 ارائه و ارزیابی مدلی کارآمد جهت بهبود تعیین رشته دانش آموزان مقطع متوسطه با استفاده از روش های رده بندی داده کاوی
 معرفی تکنیک های داده کاوی پرکاربرد مورد استفاده در علوم مرتبط با زمین
 پیش بینی وضعیت تحصیلی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم های نزدیک ترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان
 طراحی و پیاده سازی یک اپلیکیشن پیشنهاد دهنده تک کاربره موبایل با استفاده از کاوش الگوهای ترتیبی
 ارائه یک هدل پیشگویی هرگ یا درهاى بیواراى تروهایی بیوارستاى پورسینای رشت با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 استخراج عوامل موثر در پیشبینی معدل ترمی دانشجویان رشته حسابداری با استفاده از ابزار داده کاوی
 مروری بر راهکارهای کشف وب سرویس و مقایسه آنها
 بررسی کشف جرائم شبکه های اجتماعی با استفاده از داده کاوی
 روش های ترکیبی تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 مروری بر تکنیک ها و ابزارهای وب کاوی محتوا
 تکنیک داده کاوی آموزشی و کاربرد آن جهت پیش بینی نرخ ناماندگاری دانشجویان
 ارائه یک الگوریتم متن کاوی برای چالش تشخیص مخفف ها در متون زیست پزشکی
 ارائه الگوریتم جدید برای دنباله های ترتیبی جهت فشرده سازی آنها در فرآیند کاوش
 پیش بینی ثبت نام دانشجویان با استفاده از تکنیک های پیش بینی عددی داده های کاوی و مطالعه موردی آن در دانشجویان فنی و مهندسی، علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان قم
 بررسی روش های داده کاوی در بازار بورس
 بررسی تطبیقی عناوین دروس دوره دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه های معتبر دنیا
 استفاده از داده کاوی مبتنی بر قوانین انجمنی در مدیریت بهینه پروژه های صنعت دریایی
 شناسایی و پاکسازی دادههای نامعتبر در پایگاه دادههای گردآوری شده از فعالیتهای اقتصادی در امور بنادر
 شبیهسازی عددی جریان کاویتاسیونی حول سیستم پیشرانش پمپ جت
 معرفی جعبه ابزار سناریوپردازی International Futures
 وب معنایی ابزار موثردراستقرار سیستم اطلاعات استراتژیک درموسسات پژوهشی به منظور کسب شایستگی های کلیدی
 استفاده از تکنیک داده کاوی در شناسایی الگوها و خوشه بندی تراکم مکانی ایستگاههای اندازه گیری دریایی
 بررسی تطبیقی تعدادی ازنرم افزارهای مدیریت دانش
 اثربخشی تکنیک های داده کاوی درراستای بهبود تصمیمات مدیریتی دربانکداری
 استفاده ازداده کاوی درطراحی روش آموزش اثربخش متناسب با سبک یادگیری کارکنان
 فرصتهای بهره گیری از تکنیکهای کاوش وب به منظور تحلیل رفتار کاربران
 طراحی مدل سنجش میزان رضایت مشترکین بزرگ صنعتی در حوزه تحت پوشش اداره برق استان فارس
 تحلیل متنی داده های توییتر در ارزیابی انتظارات بازار نوکیا
 بررسی نقش حمایتی مدیران از نتایج کارکردی داخلی و خارجی کیفیت: اثر میانجی بهینه کاوی و مسئولیت اجتماعی
 تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 مدل سازی کامپیوتری تاثیر توقف پمپ بر کاویتاسیون و تنشهای حاصله در خطوط لوله انتقال سیال
 بررسی اثرات خورگی داغ و تنش حرارتی بر شکست نازل ردیف اول توربین گازیRuston TA 750 از جنس سوپرآلیاژNimonic 05
 تحلیل و بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون در سرریز سد مطالعه موردی :سرریز سد سبلان واقع در استان اردبیل
 پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 مدلسازی دانش کاربر به منظور یادگیری تطبیقی در محیط یادگیری الکترونیکی
 چارچوبی برای استخراج دانش ضمنی از مستندات علمی - مقالات رگ گشایی عروق کرونری
 آینده‎ نگاری علم در فناوری بادگیر: کاربرد چرخه حیات، متن‎کاوی و تحلیل خوشه ‎ای
 تغییرپذیری مقدار و ویژگی های دانه بندی و ریخت سنجی رسوبات بستر رودخانه در اثر برداشتمعادن شن و ماسه
 بررسی تاثیر سبک زندگی اسلامی بر شادکامی زنان متاهل شهر مشهد
 نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی
 دسته بندی و پیش بینی کلاله سه شاخه و چندشاخه زعفران با استفاده از ابزارهای آماری یادگیری ماشینی بدون نظارت
 داده کاوی و تحلیل سبدبازار با استفاده ازالگوریتم قوانین وابستگی با شیوه نوین بسته بندی پیمانه ای
 مروری بر مراحل و کاربردهای کاوش استفاده از وب
 ارایه نوین یکروش امن پنهان نگاری تصویردردامنه یتبدیل کانتورلت با استفاده ازالگوریتم تکاملی ژنتیک
 تحلیل دادی کاوی درصىعت مخابرات
 تحلیل نمونه های متفاوت در داده کاوی
 فرآیند کاوی: کشف و بهبود فرآیند های اسپاگتی و لازانیا
 وب کاوی و کاربرد آن در صنعت
 ارائه روش جدید برای یافتن وابستگی فازی با چندین کمینه ضریب پشتیبان در پایگاه داده رابطه ای
 طراحی ساختار مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر داده کاوی
 تکنینک های داده کاوی به کار بسته شده برای پیش بینی و تشخیص سرطان سینه
 ارزیابی کیفیت برنامه های آموزشی در دانشگاه ها توسط داده کاوی
 تشخیص بیماری هپاتیت با ترکیب روشهای داده کاوی
 یک رویکرد جدید برای تشخیص کم کاری تیروئید با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 تجزیه وتحلیل سبد خرید جهت کشف قوانین انجمنی مثبت و منفی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
 استخراج دادههای پرت از مجموعه دادههای بزرگ
 پیش بینی ارزش دوره عمر مشتری و تعیین استراتژی وفادارسازی آنها: مطالعه موردی خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی سایپا
 استفاده از روش n-gram ترکیبی مبتنی بر آپکد فایل ها برای شناسایی بدافزارها
 بررسی کاربرد الگوریتم K-means در فرآیند خوشه بندی داده های بزرگ
 کاهش نرخ هشدار غلط برای حملات شیلینگ در متدهای تشخیص مبتنی بر سری های زمانی
 پیش بینی بیماری دیابت با تکنیک ماشین بردار پشتیبان و مقایسه آن با سایر تکنیک های داده کاوی
 نقش داده کاوی با GIS در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 شناسایی اثرات بکارگیری هوشمندی کسب وکار برکسب وکارهای فعال در صنعت بانکداری در ایران
 ارایه یک رویکرد ترکیبی بر پایه ی تیوری مجموعه ناهموار- درخت تصمیم در پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده ی TM (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر)
 استفاده از الگوریتم k - میانگین برای خوشه بندی دانشجویان رشته کامپیوتر بر اساس میزان علاقه مندی و عوامل موثر بر یادگیری دروس برنامه نویسی
 بررسی انواع روش های رتبه بندی مشتریان در سازمان ها با تمرکز بر رتبه بندی در موسسات مالی و بررسی اثرات آن بر ماندگاری و وفاداری مشتریان
 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و بهزیستی روانشناختی
 ارایه یک رویکردجدید داده کاوی جهت برآوردزمان واقعی و پیش بینی نرخ نفوذ مته های حفاری چاه های نفت با استفاده از شبکه های عصبی فازی
 استفاده از الگوریتم زنبورهای عسل فازی جهت خوشه بندی در شبکه های اجتماعی
 شناسایی دانش آموزان کندیادگیر در هنرستان های کاردانش با استفاده از تکنیک طبقه بندی در داده کاوی
 پیش بینی بار الکتریکی کوتاه مدت با استفاده از روش های داده کاوی
 نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی
 سبک زندگی اسلامی و رضایت مندی زناشویی در زنان متاهل حوزه های علمیه شهر مشهد
 بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی و شادکامی با رضایت از زندگی
پیش بینی میزان افسردگی پس از زایمان براساس متغیرهای حمایت اجتماعی از سوی خانواده و سبک زندگی اسلامی
 اثربخشی روش های فعال بر درگیری تحصیلی دانش آموزان
 ارایه یک رویکرد مبتنی بر سیستم های چند عامله برای طبقه بندیجریان داده های توزیع شده
 بهبود نتایج خوشه بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 پیش بینی ویژگی های شخصیتی بر اساس سبک زندگی اسلامی
 روش ها و راهکارهای شناسایی تقلب مالی در بانکداری الکترونیک با استفاده از داده کاوی
 کاربرد شبکه عصبی خود سازمانده بر اساس دادهکاوی برای تصمیم گیری مدیران
 ارایه روشی کارا جهت تشخیص نفوذ با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
 آیا کشف قوانین انجمنی می تواند در امر کمک رسانی به بیماران کمک کند
 شبیه سازی عدی پدیده کاویتاسیون حول یک پمپ محوری تک مرحله ای و بررسی اثرات تغییر پارامترهای هندسی پمپ بر منحنی عملکردی آن
 مروری بر تشخیص و درمان دیابت با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 میزان دقت و پیش بینی در سیستم های توصیه کننده فیلم مبتنی بر داده کاوی با استفاده از تیوری بیزین
 الگوریتمی ترکیبی جهت بهینه سازی برق الکترونیکی خروجی نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 پیشبینی جریان ورودی ماهانه به سد سبلان با روش های شبکه عصبی مصنوعی و مدل درختی M5 برای یک سال آبی
 تحلیل اکسرژی برج دی اتانایزر 402-T واحد الفین نهم به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلاینده های سوختی
 بررسی تعهد سازمانی در سازمان ها با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 بررسی کارکرد مدل ها و الگوریتم های اثر گذار در داده کاوی
 پنهان نگاری در فضاهای رنگ مختلف
 ارایه مدلی جدید برای پیش بینی وفاداری مشتری مبتنی بر وضعیت سازمان با روش های داده کاوی مطالعه موردی :بانک های خصوصی و دولتی تبریز
 داده کاوی و مدیریت دانش: مروری بر مفاهیم و کاربردها
 ارایه سیستم پیشنهاددهنده برای شناسایی مشتریان ویژه و توسعه خدمات بانکداری اختصاصی آنها با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی و تحلیل داده ها
 مروری بر متدولوژی داده کاوی دامنه محور در فرایند تصمیم گیری و حل مساله
 تجزیه و تحلیل عوامل و چالش های مرتبط با داده های بزرگ اجتماعی
 ارزیابی عملکرد بانک اقتصاد نوین با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و تاپسیس
 بررسی ارتباط کیفیت خواب با افسردگی وکیفیت عملکرد در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان شهید مطهری فولادشهر
 پیش بینی ارزش مشتریان جدید بانک بر مبنای مدل آرافام با استفاده از درخت تصمیم بهبودیافته در راستای کاهش حداکثر حافظه مورد نیاز
 جلوه های طبیعت و طبیعت گرایی در شعر عبدالقادر بیدل دهلوی
 ارزیابی و مقایسه روش های تشخیص ناهنجاری در شبکه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
 کاربرد دادهکاوی در تشخیص فرصتهای کارآفرینی
 شناسایی ریسکهای عملیاتی هلدینگها
 مقایسه روش های هوشمند تشخیص جزیره ای منابع تولید پراکنده برق
 تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 بررسی روش های LDA و LSA و PLSA در متن کاوی
 مروری بر مفاهیم و کاربردهای داده کاوی در تحلیل شبکه های اجتماعی
 ارایه یک روش بهینه جهت بهبود کشف تقلب های کارت اعتباری در سیستم بانکداری الکترونیک با استفاده از ترکیب رویکردهای داده کاوی
 بهبود تشخیص بیماری سرطان ریه به وسلیه تکنیک داده کاوی
 تشخیص باکتری ای کولای Escherichia coli آلوده در نمونه های ادراری بیماران توسط داده کاوی
 ارایه یک راهکار جدید مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر رویکرد داده کاوی
 بررسی الگوریتم های داده کاوی
 تشخیص ندولهای ریوی از روی تصاویر سیتیاسکن قفسه سینه با استفاده از طبقهبندی کننده ماشین بردار پشتیبان
 بررسی کشف دانش توسط ابزار داده کاوی
 بررسی بهترین شیوه تدریس در سیستم یادگیری الکترونیکی با توجه تعداد پست های ایجاد شده در تالارهای گفتمان با بهره گیری از ابزارهای داده کاوی_مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
 نگاهی نو به مفهوم اسماء در آیه (علم ادم الاسماء کلها)
 دسته بندی و رتبه بندی شعب بیمه پارسیان استان اصفهان با استفاده از رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و داده کاوی
 شناسایی ریسک های ساختاری در شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری
 بخش بندی و تحلیل روند پیشرفت علمی کشورهای جهان با استفاده از داده کاوی
 پیش بینی موارد غیر نرمال در شبکه های کنترل صنعتی تولید و توزیع گاز با استفاده از بهینه سازی زیستی شبکه های عصبی
 تعیین تکنیک های داده کاوی جهت بهبود امنیت در کسب وکارتجارت الکترونیک
 ارایه چارچوب مناسب برای افزایش امنیت در ابر با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 طراحی سیستم پیشنهاد دهنده آگاه با زمان مبتنی بر خوشه بندی بهبود یافته با الگوریتم رقابت استعماری آشوبگون
 تشخیص خودکار کنایه در جملات زبان فارسی با درخت تصمیم
 ارایه روشی جهت استفاده همزمان از همبستگی خطی پیرسون و ترکیب الگوریتم های داده کاوی به منظور بهبود پیش بینی نوع تومور در بیماران سرطانی
 تشخیص تقلب بیمه اتومبیل به وسیله الگوریتم ژنتیک و جستجوی پراکنده
 یک مدل بهینه مبتنی بر شبکه عصبی در حوزه داده کاوی جهت پیش بینی نقایص نرم افزار
 کاربرد الگوریتم درخت های تصمیم در داده کاوی
 تحلیل آماری مبتنی بر آپکد بدافزارها با استفاده از راهکارهای داده کاوی
 ارایه یک مدل برای پیش بینی بررسی پایداری دیواره چاه تحت شرایط عدم قطعیت با رویکرد مونت کارلو
 مدلی بهبودیافته از الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی مبتنی بر تکنیک خوشه بندی -kمیانگین
 تحلیل عوامل موثر بر حوادث در کارگاههای ساختمانی ایران مطالعه موردی شهرستان عباسآباد
 بررسی و مقایسه روش های داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام
 کاوش محتوا به همراه کاوش کاربردی وب برای یادگیری قوانین وابستگی مفید در وب سایتهای پربازدید
 واکاوی الگو های سازماندهی محتوای برنامه درسی دانش آموز- محور
 ارزیابی و پهنه بندی آلودگی هوای منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی
 بررسی تاثیر روکش های مختلف در مقابل توزیع خرابی سرریز سدها دربرابر پدیده کاویتاسیون
 پردازش مقیاس پذیر پرسوجوهای SPARQL در پایگاه دانش RDF/OWL
 تحلیل ریسک تسهیلات اعتباری در بانک ها با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی
 الگویی به منظور کاهش سربار محاسباتی در پایگاه داده ابری با استفاده از داده کاوی
 مروری بر روش های بهبود مدیریت کیفیت سرویس ترافیک چندرسانه ای با استفاده از تکنیک های داده کاوی
 چالش های داده های حجیم اجتماعی و روش های بهبود آن
 کاربرد داده کاوی در آنالیز میزان بروز بیماری آلزایمر در افراد
 رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از خوشه بندی پویا
 شناخت ویژگی های معماری کاروانسرا معین التجار با تاثیر بر اقلیم نمونه موردی شهر اهواز
 شناسایی نارسایی های قلبی با استفاده از داده های آزمایشگاهی بیمارستان قلب الزهرا و برج پژوهشی محمد رسول الله دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد مرودشت با رویکرد داده کاوی
 حذف داده های زایددرانباره داده بااستفاده ازالگوریتم خوشه بندی داده کاوی
 چارچوب پویا جهت برنامه ریزی دروس با استفاده از تحلیل رفتار آموزشی دانشجویان از طریق قوانین باهم آیی
 مروری بر روش های تشخیص نفوذ بدافزارها با تکنیک های داده کاوی
 ایجاد مدلی بر مبنای الگوریتم های داده کاوی به منظور کشف تقلب در تراکنش های مشتریان بانک
 بررسی مدل های آشفتگی در پدیده کاویتاسیون بر روی سر ریز سد سهند
 بررسی معنویت و سلامت روان از دیدگاه آیات و روایات با رویکرد نماز
 بررسی تکنیک های وب کاوی محتوا
 تشخیص درصد ایثارگری با استفاده از مدلی یادگیر به کمک تکنیک های طبقه بندی درداده کاوی
 حسگرهای موبایل و سنجش جمعیتی
 پیش بینی نوع سرطان سینه با استفاده از تکنیک های داده کاوی و مقایسه آنها
 خوشهبندی دادههای مشتریان، از طریق محاسبه ارزش طول عمر مشتری (CLV) ، بر مبنای مدل LWRFM ، جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری
 ارائه مدلی برای پیشبینی بیماری کلیوی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
 استدلال مبتنی بر مورد
 مطالعه و بررسیوب کاوی فازی
 پیش بینی بازار سهام با استفاده از وب کاوی
 بررسی فرآیند داده کاوی و طبقه بندی راهکارهای حل مشکلات در مرحله پیش پردازش داده ها
 یک الگوریتم کاربردی در حفاظت از حریم خصوصی داده کاوی با حداقل از دست رفتن اطلاعات
 درجه ی همگرایی روش های تشخیص داده های دورافتاده در داده کاوی
 داده کاوی مشترکین شرکت مخابرات برای بهبود مدیریت ارتباط با مشتری
 ارائه یک چارچوب جدید سیستم امتیاز دهی اعتباری مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی
 استخراج قوانین وابستگی از رفتار خرید مشتریان با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 موازی سازی الگوریتم Kmeans به منظور تولید خوشه های با کیفیت در زمان کمتر
 ارائه چارچوب تربیتی انسان براساس اختیار
 کاربرد جمع سپاری در داده کاوی
 ارایه مدلی برای شناسایی عوامل موثر در هدایت تحصیلی دانش آموزان با استفاده از درخت تصمیم و شبکه عصبی
 رویکردی یکپارچه برای استقرار انبار داده ها در محیط هوش تجاری
بهبود یک روش مبتنی برانتخاب ویژگی به منظور دسته بندی متون با الگوریتم های متن کاوی
 ارائه یک روش ترکیبی برای دسته بندی متون فارسی بوسیله تکنیک رای گیری موازی
 بالا بردن کارایی سیستم تشخیص نفوذ با روش ترکیبی داده کاوی و انتخاب ویژگی
 بررسی الگوریتم های برتر داده کاوی و انواع الگوریتم های کاوشگر وب
 تحلیل انواع گرایش های گذشته و آینده کاوی و کاوش انواع داده های ناهمگن
 بهبود شبکه ی عصبی تابع پایه ی شعاعی جهت مدلسازی و پیش بینی دانش کاربران در محیط یادگیری الکترونیکی
 حفاظت از حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی برای جلوگیری از افشای اطلاعات حساس مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی
 یک روش جهت کاهش خطا در الگوریتم k-means پایه
 رتبه بندی صفحات وب در کنار استفاده همزمان کاوش محتوای وب به همراه کاوش نحوه استفاده از آن به منظور یافتن قوانین انجمنی توسعه یافته
 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با نشاط اجتماعی و رضایت از زندگی شهر یزد
 میزان تحقق سبک زندگی اسلامی در دانشجویان دانشگاه کاشان
 بررسی عملیاتی شدن تکنیک های داده کاوی روی platform اندروید و IOS
 ترکیب منابع داده ، روش های کشف و تحقیق استخراج داده های جرم
 بررسی چگونگی عملکرد تشخیص الگوی جرم توسط سیستم های داده کاوی
 استفاده از تکنیک های داده کاوی برای فرایند استفاده ی مجدد از نرم افزار
 پیمایش و رهگیری وضعیت اشتغال مهارت آموختگان فنی و حرفه ای مبتنی بر تکنیک های داده کاوی
 داشبورد مذیریت فن آوری اطلاعات مبتنی بر تکنیک های داده کاوی و انبار سازی داده
 بررسی پارامترهای اقلیمی و فیزیکی مؤثر بر ارتفاع رواناب حوزه با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی
 استراتژی طرح ملی تشکیل نهاد سازمانی مدیریت تحول نظام انرژی ایران متنا
 نقش داده کاوی در کشف دانش موجود در پایگاه داده ها مطالعه موردی صنعت بیمه
 روشی نوین برای انتخاب مدیریت آموزشی موفق در مدارس فردا محور مربوطه: مدیریت آموزشی، رهبری آموزشی، دیدگاه ها، ویژگی ها و راه کارها
 بهبود مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر داده کاوی
 ارائه روشی برای تشخیص بهتر ایمیل های اسپم از غیر اسپم با استفاده از داده کاوی
 استفاده از داده کاوی جهت بهبود استفاده ازچند مجموعه داده استاندارد UCI
 بررسی روش های یادگیری مدل در داده کاوی
 دادهکاوی، استخراج دانش از پایگاه های داده عظیم
 گریزی به مفهوم کیفیت آموزش حسابداری همراه با بازنگری مطالعات موجود
 طراحی و پیاده سازی یک خزنده وب توزیع شده
 داده کاوی و یادگیری ماشین:مروری بر دسته بندی کننده ها
 بهبود دسته بندی متون فارسی با ترکیب روش دو مرحله ای انتخاب ویژگی و الگوریتم های یادگیری ماشین
 تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و بهره اطلاعات
 ارائه یک روش دسته بندی متون با تکنیک کاهش ویژگی فیلتری و یادگیری ماشین
 چارچوب سیستم حمایت از پژوهش برای وب کاوی
 کاربرد تکنیک های داده کاوی در مهندسی کشاورزی
 روشی برای شناسایی استراق سمع در رایانه ها با استفاده از ترکیب داده کاوی و منطق فازی
 فن اوری اطلاعات داده کاوی با استفاده از پایگاه داده چند بعدی OLAP
 تکنولوژی و تکنیک OLAP
 نهان کاوی کور مبتنی بر الگوریتم Gradient Boosting
 نهان کاوی کورتصویربااستفاده ازتبدیل موجک
 مروری بررویکردهای داده کاوی درتشکیل سبداوراق بهادار
 مقایسه روش SVM-FUZZY و درختهای تصمیم درشناسایی اهداکنندگان مستمر خون
 ارائه مدلی جدید جهت تشخیص اهداکنندگان مستمر خون بااستفاده ازتکنیک ماشینهای بردارپشتیبان
 ارائه یک روش نوین جهت طبقه بندی جریان داده بااستفاده ازماشین بردارپشتیبان فازی
 ارائه یک روش جدید برای بهبود دسته بندی داده های متنی چندبرچسبی بااستفاده ازخوشه بندی فازی
 مروری برروشهای استخراج موازی مجموعه اقلام پرتکرار براساس چارچوب MapReduce
 داده کاوی درهوش تجاری
 کاوشی برروی داده های استخراج شده ازسنگ آهن معدن چغارت بااستفاده ازالگوریتم خوشه بندی مدل K-Means Cluster Analysis
 تشخیص نفوذبااستفاده ازماشین بردارپشتیبان و درخت تصمیم
 classification درکلان داده
 مروری برروشهای حفظ حریم خصوصی درکاوش قوانین وابستگی
 نهان نگاری پرظرفیت و امن تصاویردیجیتال مبتنی برتبدیل موجک
 کاوش الگوهای ناوبری از داده های وب با استفاده از وب کاوی
 آنالیز رفتارهای شخصیتی مختلف در محیط کار با استفاده از داده کاوی
 تکنیک های مورد استفاده در داده کاوی پزشکی
 بهبود شبکه عصبی RBF توسط خوشه بندی و کاهش ابعاد داده ها برای پیش بینی تقاضا متناوب قطعات یدکی
 طبقه بندی و مدیریت استراتژیک خدمات در تجارت الکترونیک:توسعه علمی طبقه بندی خدمات بر مبنای درک مشتری
 نقش داده کاوی دربهبود فرایندهای ارتباط با مشتری درسازمانهای بیمه اجتماعی
 روش ترکیبی جدید برای خوشه بندی داده ها با استفاده از کرم شب تاب و الگوریتم K-MEANS
 ترکیب داده کاوی و مدیریت دانش در توسعه دانش سازمان ها
 داده کاوی در صنعت ورزش با رویکرد مدیریت دانش
 کاربرد دادهکاوی در سازمانها به عنوان مزیت رقابتی، در لایه سوم چارچوب مفهومی آن
 طراحی مدل تحلیل رفتار مصرف کننده خودرو با رویکرد داده کاوی(مطالعه موردی : شرکت خودرو سازی سایپا)
 طراحی سامانه آنالیز و کاوش هوشمند اطلاعات مربوط به روشنایی شهری در حوزه مدیریتشهری با رویکرد داده کاوی
 پیش بینی آینده نگری تولید علم در مدیریت کیفیت خدمات بانک
 دسته بندی مشتریان صنعت پخش دارو با استفاده از داده کاوی
 ارزیابی رفتار مشتری جهت بهبود CRM با استفاده تکنیک های داده کاوی
 بررسی طرح اختلاط بتن خود تراکم با استفاده از الگوریتم های میانگین کا و پرسپترون چند لایه
 بررسی آزمایشگاهی نقطه شروع هوادهی در جریان رویه ای در سرریزهای پلکانی
 مدلسازی تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از مدل تطبیقی نرو فازی و مدل رگرسیون خطی چند متغیره در منطقه ارومیه
 پیش بینی میزان کارایی دوره های آموزش مهارتی با توجه به منابع تخصیص یافته با استفاده از شبکه عصبی
 کاربرد داده کاوی در تعیین زمان کاشت برنج با استفاده از داده های سینوپتیک هواشناسی
 ارزیابی توان تفکیک علمکرد زعفران در خراسان رضوی با استفاده از پارامترهای اقلیمی و الگوریتم جنگل تصادفی
 مروری بر الگوریتم های خوشه بندی اسناد XML
 مفاهیم، الگوریتم ها و کاربرد داده کاوی در پزشکی
 بررسی اعتماد کاربران در بانکداری اینترنتی با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی: موسسه اعتباری ثامن)
 الگوریتم ترکیبی با رویکرد نامعلوم سازی جهت پنهان سازی قواعد انجمنی
 مروری بر رویکرد اکتشافی درحفظ محرمانگی قواعد انجمنی
 بررسی اجمالی روشهای شناسایی تومورهای مغزی به کمک تکنیک های داده کاوی
 مروری بر روش های پنهان سازی مجموعه عناصر حساس
 مقایسهی شبکه ی عصبی مصنوعی MLP و درخت تصمیم در پیش بینی شوری آب سطحی ( مطالعه ی موردی رودخانه ی زرینه رود )
 بررسی اعتماد کاربران در بانکداری اینترنتی با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی: موسسه اعتباری ثامن)
 الگوریتم موازی جدید برای کاوش مجموعه آیتم متناوب براساس ماتریس بیتی به شکل پردازش دوطرفه
 داده کاوی و رده بندی متون فارسی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) و بهینه سازی پارامترهای ماشین بردار پشتیبان (SVM)
 مروری بر روش های اندیشه کاوی
 استفاده از تکنیک های وب کاوی بمنظور تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی
 ارائه یک سیستم پیشنهاددهنده با استفاده از استخراج الگوهای مکرر
 وب کاوی با استفاده از تکنیک کاربرد کاوش استفاده از وب و فرآیند آماده سازی داده : یک تحلیل کیفی
 تشخیص نفوذ با استفاده از خوشه بندی با رویکرد داده کاوی
 کاربرد فناوری اطلاعات در بررسی وجود سل نهفته معتادان به مواد مخدر با استفاده از روش های داده کاوی
 رمزنگاری پایگاه داده با استفاده از تکنیک TSFS
 نهان کاوی کور تصاویر Jpeg با استفاده از ویژگی های آماری ضرایب تبدیل موجک
 پیش بینی شاخص سهام مبتنی بر داده کاوی با الگوریتم ژنتیک و SVM و طبقه بندی با شبکه عصبی- فازی (ANFIS)
 پولشویی الکترونیکی و بررسی موردی روش های داده کاوی در پیشگیری از آن
 داده کاوی در آموزش الکترونیکی
 پاکسازی نویز در وب کاوی
 اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از داده کاوی با روش الگوریتم رقابت استعماری
 کاربرد روشهای داده کاوی در آموزش از راه دور
 جانشینی مقادیر گمشده و تاثیر آن بر خطای کلاسه بندی
 بررسی روش های متن کاوی با استفاده از یادگیری ماشین
 مروری بر تکنیک های داده کاوی در بازار بورس
محاسبه وابستگی تابعی فازی در مدل های پایگاه داده رابطه ای
 الگوریتم های خوشه بندی در داده های عظیم
 روش های داده کاوی پزشکی برای بیماری های متناوب دوره ای
 ارزیابی الگوریتم های داده کاوی برای تشخیص بیماری کرونر قلبی
 طبقه بندی داده هادر وزن های بهینه با استفاده ازترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
 پیش بینی عملکرد دانش آموزان مقطع متوسطه با تکنیک های رده بند داده کاوی
 رفتارکاوی دانش آموزان مقطع متوسطه با تکنیک های داده کاوی
 معرفی معماری بر اساس تکنولوژی RAID جهت جلوگیری حملات بر مبنای داده کاوی بر سرویس ابری
 تشخیص عنوان پاراگراف در متون فارسی
 بررسی کتابخانه ماشین یادگیری ماهوت (Apache Mahout)
 بررسی بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات مورد کاوی: صادرکنندگان استان مازندران 393
 بررسی الگوریتم های داده کاوی در زمینه تشخیص سرطان سینه
 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و پذیرش اجتماعی در معلمان شهرستان جاجرم
 نگاه تطبیقی بر جامعیت قران ازدیدگاه آیت الله شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی
 وب کاوی در صنعت
 شناسایی عوامل مؤثر مصرف داروی خوراکی در درمان بیماری دیابت با استفاده ازتکنیکهای مختلف دادهکاوی
 مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از داده کاوی در سیستم بانکداری
 وب کاوی کاربران سایت خبری فارسی با استفاده از الگوریتم های قوانین انجمنی
 برنامه ریزی سیستم نگهداری و تعمیرات واحد تولیدی موتور دیزلی با استفاده از داده کاوی و فرایندتحلیل شبکه ای
 انتخاب رویکرد نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای ماشین آلات با خرابی بالا در واحد تولیدیشاتون با استفاده از داده کاوی
 انتخاب ویژگیهای مالی اساسی در پیشبینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوریتم وزن دهی ماشین بردارپشتیبان
 بررسی تغییرات روند ماهانهی یخبندان در استان اردبیل با بازه ی زمانی 9 سال
 دادهکاوی پویا با استفاده از عامل
 سنجش ارزش طول عمر مشتری
 بخش بندی مشتریان بانک با تکنیک داده کاوی جهت تعیین استراتژی بازاریابیمورد مطالعه بانک مهر ایران شعبه شیراز
 خوشه بندی مدارس با استفاده از روش های داده کاوی (مطالعه موردی مدارس دوره متوسطه اول استان قم)
 شناسایی مشتریان سود آور شرکت اینترنتی با ترکیب نقشه های خود –سازماندهی( som ) و روش K-means در داده کاوی(مطالعه موردی)
 مطالعه موردی :شناسایی تقلب در تراکنش های بانکی با استفاده از داده کاویشناسایی در تراکنش های بانک مهر اقتصاد
 مروری بر روشهای موثر داده کاوی در تشخیص تقلب کارت اعتباری
 بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت مخابراتبا خوشه بندی و تحلیل آرآفام مشترکین
 پیشبینی حجم معاملات شرکت پتروشیمی مارونبا استفاده از الگوهای بهدستآمده توسط روشهای دادهکاوی
 تشخیص فریب با استفاده از داده کاوی
 شناسایی متغییرهای تأثیرگذار و کشف تقلب در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: بیمه بدنه اتومبیل)
 کشف تقلب در بیمه با استفاده از الگوریتم های داده کاوی درخت تصمیم، بیزساده و ماشین بردارپشتیبان (مطالعه موردی: بیمه بدنه اتومبیل)
 مروری بر روش های خوشه بندی موازی داده های حجیم
 بررسی اعتماد کاربران در بانکداری اینترنتی با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی:موسسه اعتباری ثامن)
 بررسی کاربرد و چالش های کلان داده در تحلیل عقاید
 مروری بر تکنیک های Web Usage Mining
 بررسی روش ها و مدل های شناسایی نویسنده
 پیشبینی نتایج معاینات ادواری با استفاده از دانش داده کاوی در مجتمع صنعتی فولاد اسفراین
 استفاده از داده کاوی در بررسی رفتار مشتریان فروشگاه زنجیره ای(رفاه)
 استفاده از مکان یابی سلسله مراتبی برای بهبود پیش بینی مکان آتی
 بازشناسی الگوهای ترافیکی با استفاده از داده کاوی مکانی زمانی
 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و شادکامی دانشجویان
 استفاده از داده کاوی جهت بهبود تشخیص نفوذ در شبکه های Server Based
 ارزیابی روشهای خلاصه سازی خودکار متن
 ارائه روشی جهت طبقه بندی نظرات افراد با استفاده از یادگیری ترکیبی
 روش های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی
 شناسایی تقلب در تراکنش های بانکی با استفاده از داده کاوی: مطالعه موردی شناسایی در تراکنش های بانک مهراقتصاد
 بررسی رویکردهای ساخت درخت تصمیم در مواجهه با داده های حجیم
 انتخاب ویزگی در داده کاوی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی واکنش های شیمیایی
 تحلیلی بر مفهوم، کاربردها و چالش های داده کاوی
 خوشه بندی بییندگان صدا و سیمای یزد به منظور بهبود زمان پخش برنامه ها با استفاده از تکنیک داده کاوی
 پیش بینی ساختار پروتئین بارویکردی بر داده کاوی سلسله مراتبی
 کیفیت قوانین بین مولفه های بازاریابی داخلی و بازارگرایی با عملکرد با استفاده از نظریه مجموعه راف مطالعه موردی : شعب بانک ملی شهرستان سنندج
 بررسی اثربخشی و کارایی متغیرهای سه گان پرتفوی بیمه شخص ثالث اجباری درمان و ضریب کل خسارت در پیش بینی توانگری مالی شرکتهای بیمه
 فرایند کاوی : رویکردی هوشمند در کشف و بهبود فرایندهای کسب و کار
 افزایش بهره وری مدیریت واحدهای صنتی با استفاده از داده کاوی
 کاربرد فرایند کاوی در بهبود سیستم مدیریت قضایی
 به کارگیری الگوریتم های داه کاوی برای تشخیص روماتیسم مفصلی
 سطوح حریم خصوصی در داده کاوی
 تحلیل دادههای بیان ژنی با یک روش خوشه بندی فازی
 ارزیابی فرضیه حذف ابر پیوندهای نویزی با استفاده از دانش استنتاج شده هستی شناسی Dbpedia
 یک روش ترکیبی به منظور پیش پردازش فایل ثبت سرویس دهنده وب
 استفاده از داده کاوی مبتنی بر قوانین انجمنی در تحلیل ساختار پروئین
 تحلیل ارزیابی و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین و تکنیکهای داده کاوی برای طبقه
 بررسی روشهای درخت بیزین ساده تطبیقی برای کاهش مثبتهای اشتباه در تشخیص نفوذ
 مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور
 به سوی مهندسی داده کاوی : بارویکرد مهندسی نرم افزار
 ارایه رویکرد جدید تشخیص حملات قلبی با استفاده از داده کاوی فازی
 پیش بینی بقاء پنج ساله سرطاه سینه به کمک الگوریتمهای ترکیبی داده کاوی
 تخمین نتایج مسابقات لیگ بسکتبال بااستفاده از تکنیکهای داده کاوی
 کاربرد داده کاوی در تشخیص و درمان بیماری های قلبی: مقاله مروری
 بررسی متدلوژی های پیش پردازشداده ها برای داده کاوی با تمرکز بر داده های پزشکی وارائه ی راهکار پیشنهادی جهت آماده سازی داده ها (مطالعه موردی: بخش مراقبتهای ویژه)
 مروری بر روشهای مبتنی بر درخت تصمیم جهت پیش بینی بیماری دیابت
 پیش بینی حملات سایبری چند گام مبتنی بر مدل مارکوف مخفی با مرتبه متغیر
 الگوریتم های خوشهبندی داده های توزیع شده در شبکه های نظیر به نظیر غیر ساخت یافته
 ارائه روشی جدید برای تشخیص اجتماعات در شبک های اجتماعی براساس کانکلود
 نقش داده کاوی در بهبود تجارت الکترونیک
 بهبود درخت تصمیم ID3 برای انتخاب خصوصیت ریشه با کمترین مقدار

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi