دیتا مایند

مقالات فارسی سودمند برای محققین کلان داده و بیگ دیتا

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

 

کلان داده و بیگ دیتا یکی از موضوعات داغ در حوزه علم کامپیوتر است بر این اساس اگر به دنبال شروع به تحقیق در این حوزه هستید توصیه می شود با خواندن مقالات فارسی شروع کرده و در این حوزه وارد شوید.

۱. کلان داده ها و چالش های آن

۲. ارایه الگوریتمی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی شبکه حسگر بی سیم با رویکرد کاهش داده کلان بوسیله اتاماتای یادگیر

۳. بررسی معماری و روش های بهینه سازی پرس و جو در موتور پرس و جوی کلان داده Hive

۴. گذری بر تجزیه و تحلیل کلان داده در حوزه سلامت الکترونیک

۵. استخراج الگو از داده کلان مصرف انرژی وسایل برقی در خانه های هوشمند

۶. پردازش داده های کلان (Big data)

۷. ارایه روشی فازی برای ساخت پروفایل رفتاری کاربران بانکی جهت کشف تقلب با رویکرد کلان داده ای

۸. مدلی به منظور کیفیت بر روی کلان داده

۹. مروری بر زنجیره ارزش در داده های کلان

۱۰. نقش کلان داده ها در شهر هوشمند

۱۱. بهبود مدیریت کسب وکار اینترنتی با بهره گیری از click stream در کلان داده

۱۲. تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از شبکه عصبی نگاشت های خودسازمانده و رویکرد کلان داده

۱۳. خوشه بندی کلان داده ها

۱۴. تجزیه و تحلیل بگارگیری فناوری های اینترنت اشیا، ابر و کلان داده درشهر هوشمند

۱۵. چالش امنیت کلان داده در فناوری ابر

۱۶. نقش کلان داده و تجزیه و تحلیل آن در ساختار رایانش ابری

۱۷. استفاده از کلان داده برای درک بهتر مشتریان جهت بهبود کسب و کارهای کوچک

۱۸. تحلیل متن کلان داده : توانمندساز مدیریت دانش

۱۹. مروری بر محاسبات کلان داده ها و ابرها

۲۰. مدل بهینه حفظ امنیت و حریم خصوصی کلان داده ها در سرورهای ابری

۲۱. نقش کلان داده در صنعت موسیقی

۲۲. خط سیرهای تحقیقاتی در زمینه پذیرش، کاربرد و تاثیر اینترنت اشیاء بواسطه ی تحلیل کلان داده

۲۳. معماریهای داده کاوی در اینترنت اشیاء و ارایه یک معماری جدید برای کاوش کلان داده در اینترنت اشیاء

۲۴. بررسی تحلیلی مفهوم کلان داده در حوزه بازاریابی نوین

۲۵. به کارگیری کلان داده در صنعت سلامت به منظور هم افزایی بین علوم و دستیابی به سلامت پایدار : بررسی چالش ها و ارایه راهکارها

۲۶. راهبری داده، بسترساز موفقیت هوش تجاری در عصر کلان-داده

۲۷. طراحی مدل دینامیک رانندگی اتوبوس با استفاده از داده های کلان در حمل و نقل عمومی شهری

۲۸. بررسی نقش مدیریت کلان داده در هوشمندی کسب و کار

۲۹. نقشه راه تحقیقات برای کنترل دسترسی و حریم خصوصی در داده های کلان

۳۰. خلاصه سازی اسناد کلان داده با استفاده از ویژگی های معنایی ماتریس فاکتورگیری نامنفی بر پایه پردازش موازی توزیع شده ی هادوپ

۳۱. کلان داده ها در بستر اینترنت اشیا جهت توسعه ی تجارت الکترونیک

۳۲. یادگیری عمیق کلان داده ها برای استخراج عقاید از توییتر با رویکرد نگاشت- کاهش

۳۳. مدل سازی فرایندهای داده کاوی برروی کلان داده ها در بستر پردازش ابری

۳۴. آنالیز کلان داده با چارچوب محاسباتی آپاچی اسپارک و مقایسه آن با هادوپ و فلینک

۳۵. اهمیت هوش تجاری و داده های کلان در مدیریت شباهت ها و تفاوت ها

۳۶. بررسی کاربرد شبکه های نرم افزار محور در کلان داده ها

۳۷. تجزیه تحلیل داده های کلان

۳۸. تاثیر فناوری کلان داده در سیستم های بازاریابی و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده

۳۹. تاثیر کلان داده ها بر تحولات صنعت خدمات بهداشتی و درمانی

۴۰. تکنیکها و روش های یادگیری ماشین روی کلان داده

۴۱. بررسی راهکارهای امنیت و حریم خصوصی در داده های کلان

۴۲. مقاله مروری چالش های اخلاقی در پردازش کلان داده

۴۳. ابزار پشتیبانی کارآمد در سیسم کلان داده روی ابر

۴۴. بررسی ابعاد کلان داده ها در محاسبات ابری

۴۵. مدیریت و پردازش کلان داده ها

۴۶. مروری بر مفهوم کلان داده

۴۷. تحلیل تحرک فیزیکی افراد با استفاده از داده های کلان جمع آوری شده توسط برنامه کاربردی نصب شده روی موبایل افراد

۴۸. زمینه یابی تعیین برندشهری برای کلان شهر کرمانشاه ارزیابی مدیریت مولفههای ریسک و مدیریت بهره وری در بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA

۴۹. تحلیل تحرک فیزیکی افراد با استفاده از داده های کلان جمع آوری شده توسط موبایل

۵۰. بررسی حرکت فیزیکی افراد با استفاده از داده های کلان ثبت شده از طریق اپلیکیشن موبایل

۵۱. تحلیل تحرک فیزیکی بیماران قلبی با استفاده از داده های کلان جمع آوری شده توسط موبایل

۵۲. مشکلات و چالش های کلان داده
۵۳. کلان داده : رویکردها و ابزارهای پایگاهی

۵۴. ارائه چهارچوب پیشنهادی تحلیل کلان داده بر بستر ابر

۵۵. داده کاوی داده های کلان، ، الگوریتم ها و تکنولوژی ها

۵۶. ارائه مدلی برای تحلیل رفتار مشتری بر بستر معماری کلان داده مطالعه موردی کشف تقلب

۵۷. بررسی ارتباط رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشیاء

۵۸. کاربرد و چالش های کلان داده ها

۵۹. بهبود دقت در کاوش قوانین انجمنی از کلان داده

۶۰. معماری اینترنت اشیا و کلان داده ها جهت توسعه ی تجارت الکترونیک

۶۱. بررسی کلان داده

۶۲. معماری سیستمهای فایل توزیع شده GFS و HDFS برای پردازش کلان داده

۶۳. مروری بر استفاده از کلان داده ها و محاسبات ابری در پزشکی

۶۴. ارزیابی و پهنهبندی آلودگی هوای کلانشهرها با استفاده از داده های سنجش از دورمطالعه موردی: کلانشهر شیراز

۶۵. تجزیه و تحلیل کلان داده :ابزارها و کاربردها

۶۶. تحلیل کلان داده به عنوان سرویس در بستر رایانش ابری

۶۷. طبقه بندی و مدیریت داده های کلان

۶۸. مروری بر تکنیک های کلان داده (Big Data)

۶۹. ارایه یک راه حل موثر برای کلان دادهها با استفاده از نرمافزار F-BDATA در رسانه های اجتماعی
۷۰. مروری بر کلان داده ها BIG DATA

۷۱. کلان داده ها در شهر هوشمند چه می کنند

۷۲. تحلیل کارایی و بهره وری طرح های کلان انرژی ومحیط زیست با استفاده ازروشهای تحلیل پوششی داده هاDEA

۷۳. ساختار مدل محاسباتی کلان داده ها

۷۴. بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص سهام در کشورهای OECDبا استفاده از الگوی داده های پانل

۷۵. لزوم بکارگیری فناوری کلان داده در سامانه های C4I و بررسی چالش های آن

۷۶. ارزیابی رفتارکاربران اینترنت در جامعه و برنامه ریزی جهت سیاست کلان فرهنگ عمومی کشوربا استفاده از داده کاوی

۷۷. استخراج معنایی داده های کلان جغرافیایی از جدول های وب

۷۸. دیدگاهها و الگوریتمهای کاوش در کلان داده

۷۹. ارائه راهکاری جهت حفظ حریم خصوصی کاربران در عصر داده های کلان

۸۰. خوشه بندی داده های کلان بر اساس تکنیک سلسله مراتبی

۸۱. نقش شبکه یکپارچه منابع داده هیبریدی درمدیریت بلادرنگ بحران مطالعه موردی کلانشهرهای ایران و جهان

۸۲. امنیت ملی و مبارزه با جرایم با استفاده از کلان داده ها

۸۳. امنیت و حریم خصوصی در کلان داده

۸۴. بررسی کاربرد و چالش های کلان داده در تحلیل عقاید

۸۵. تجزیه و تحلیل ترافیک پردازش کلان داده

۸۶. دسته بندی تکنولوژیهای مورداستفاده درسیستم های کلان داده

۸۷. مروری بر چالشهای تجزیه وتحلیل کلان داده و راه حل های رفع آنها

۸۸. ارائه یک روش نمونه برداری کلان داده ها مبتنی برمدل برنامه نویسی نگاشت -کاهش

۸۹. بهبود روشهای خوشه بندی کلان داده ها با انواع مختلفی از ارتباطات

۹۰. مروری بر آنالیز کلان دادهها

۹۱. اهمیت کلان داده و کاربردهای آن در حوزه های مختلف

۹۲. کاربرد MapReduce در کلان داده ها

۹۳. بهبود مدیریت تجارت الکترونیک با استفاده از مدیریت کلیک ها در فضای کلان داده

۹۴. استفاد از GIS و RS در پهنه بندی و مقایسه دمای سطح زمین (مطالعه موردی استفاده از داده های حرارتی ماهواره لندست 8 در مقایسه دمای سطحی کلانشهر رشت)

۹۵. طبقه بندی کلان داده های نامتعادل با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی

۹۶. الگوریتم های طبقه بندی کلان داده های نامتعادل

۹۷. بررسی کلان داده در بستر رایانش ابری

۹۸. کلان داده؛ پیشران نوآوری در خط مشی گذاری دولتی

۹۹. بررسی کلان داده ها،چالش ها و کاربردهای آن

۱۰۰. داده کاوی توزیع شده بر روی کلان داده ها با استفاده از چارچوب هدوپ به (مطالعه موردی: مرکز آمار ایران)
۱۰۱. مروری بر چالش های تجزیه و تحلیل کلان داده و راه حل های رفع آن ها

۱۰۲. اثربی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در ایران(با کاربرد داده های پانل استانی)

۱۰۳. کلان داده، کاربردها و چالش های آن
۱۰۴. ایجاد درخت تصمیم فازی اکتشافی مبتنی بر حداکثر ابهام برروی دادههای کلان

۱۰۵. مقایسه روش های پردازش کلان داده با استفاده از سیستم های پردازش داده موازی و MapReduce

۱۰۶. پیشرفت ها و روندهای اخیر در سیستم های تولیدکننده در محیط کلان داده ها و زیست پزشکی

۱۰۷. مروری بر داده کاوی با کلان داده ها

۱۰۸. کلان داده : فرصتها و چالشها برای سازمان ها

۱۰۹. بهبود توازن بار در مدل نگاشت کاهش جهت پردازش کلان داده در خوشه های ناهمگن

۱۱۰. نگاهی کلان به موضوع کلان داده از بعد امنیت و استانداردسازی

۱۱۱. زیرساخت های نسل آینده برای کلان داده

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi