دیتا مایند

بیش از 40 مقاله فارسی در زمینه استفاده از داده کاوی برای مدیریت دانش

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

۱. بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش سازمانی
۲. مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین با نگاه داده کاوی
۳. نگاهی به داده کاوی در مدیریت دانش
۴. ضرورت توجه به نقش داده کاوی در مدیریت دانش
۵. مدیریت دانش مشتری در مدیریت زنجیره تأمین : یک رویکرد داده کاوی
۶. بررسی، مقایسه، طبقه بندی و روند آینده کاربردهای داده کاوی در مدیریت دانش
۷. ساختار روابط بین مدیریت دانش، داده کاوی بازاریابی بازاریابی مبتنی بر دانش
۸. نقش داده کاوی در بازاریابی و مدیریت دانش مشتری و مدیریت زنجیره تامین
۹. ترکیب داده کاوی و مدیریت دانش در مدیریت ارتباط با مشتری
۱۰. داده کاوی و مدیریت دانش: مروری بر مفاهیم و کاربردها
۱۱. ترکیب داده کاوی و مدیریت دانش در توسعه دانش سازمان ها
۱۲. داده کاوی در صنعت ورزش با رویکرد مدیریت دانش
۱۳. رابطه بین داده کاوی، مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری جهت کسب مزیت رقابتی سازمانها در تجارت الکترونیکی
۱۴. داده کاوی تکنیکی برای مدیریت دانش
۱۵. بازاریابی مبتنی بر مدیریت دانش؛ با نگاه داده کاوی
۱۶. آنالیز مطالعه موردی استفاده ازمدل کانو و مدیریت دانش درخصوص داده کاوی پارامترهای موثربروفادارسازی و رضایت مشتری و اندازه گیری و ارزیابی آن درصنعت سیمان
۱۷. داده کاوی متون فارسی بانگرش مدیریت دانش
۱۸. بازاریابی مبتنی بر مدیریت دانش و داده کاوی
۱۹. مدیریت دانش بازار با استفاده از روش های داده کاوی
۲۰. نقش داده کاوی توسط الگوریتم شبکه عصبی وژنتیک در مدیریت دانش شرکت ساخت وساز
۲۱. ارائه راه حل مبارزه با فقدان داده مناسب و وجود داده های آلوده در بهره گیری از داده کاوی در فرایند مدیریت دانش
۲۲. کاربرد قوانین وابستگی در داده کاوی پایگاه داده های نظام مدیریت مشارکتی دانشگاه های بزرگ ایران
۲۳. داده کاوی و کاربرد آن در مدیریت دانش
۲۴. ارزیابی عملکرد ارزیابان جایزه ملی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک های داده کاوی و تئوریRough Set
۲۵. تاثیر تکنیک داده کاوی در بررسی مدیریت دانش
۲۶. داده کاوی ، ابزاری در اختیار مدیریت دانش نیروهای دفاعی
۲۷. به کارگیری روش های داده کاوی جهت مدیریت دانش مشتریان:رویکردی جهت صرفه جویی در زمان و هزینه(مطالعه موردی:بانک مهر اقتصاد)
۲۸. طراحی مدل کاربرد داده کاوی در مدیریت دانش مشتری
۲۹. مدیریت دانش و داده کاوی برای بازاریابی
۳۰. مزیت های داده کاوی فضایی برای مدیریت دانش آمایش سرزمین
۳۱. روش های داده کاوی برای سیستم مدیریت سطح علمی دانشجویان و موسسات آموزش عالی
۳۲. بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، داده کاوی و مدیریت دانش جهت دستیابی و ایجاد مدیریت دانش مشتری با رویکرد کسب مزیت رقابتی سازمان ها در تجارت الکترونیکی
۳۳. توسعه چارچوب عملیاتی مبتنی بر زمینه برای بکارگیری داده کاوی در مدیریت دانش
۳۴. بهینه سازی مدیریت دانش با رویکرد داده کاوی
۳۵. مدیریت جامع سیلالاب شهری توسط مدلسازیهای GIS تلفیقی با دانش داده کاوی فضایی مبتنی بر چرخه دمینگ و بر اساس مهندسی ارزش
۳۶. ارائه یک راهنما جهت پیاد هسازی مدیریت دانش با رویکرد داده کاوی موردکاوی در بخش بازاریابی
۳۷. داده کاوی: فن آوری نوین در مدیریت دانش در نظام سلامت
۳۸. داده کاوی و نقش آن در مدیریت بانک های اطلاعاتی دانشگاه های کشور
۳۹. مدیریت دانش مشتری در مدیریت زنجیره تامین : یک رویکرد داده کاوی
۴۰. مدیریت دانش بر روی صفحات وب به کمک داده کاوی و دسته بندی اطلاعات
۴۱. نقش زبانهای داده کاوی در مدیریت دانش سازمانی

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi