دیتا مایند

مقالات فارسی در زمینه مدیریت دانش چاپ 97

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

۱. مستندسازی و مدیریت دانش در شهرداری شالودهای برای مدیریت بهترکلان شهرها
۲. رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی کارکنان خدمات شهری سازمان شهرداری تهران
۳. تاثیر استقرار مدیریت دانش بر میزان خاموشی های شهر تهران مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
۴. ارایه الگوی مدیریت دانش در بین کارکنان شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
۵. تاثیر اقدامات مدیریت دانش بر اثربخشی عملکرد پروژه در سازمان های پروژه محور
۶. بررسی تاثیر مدیریت دانش در عملکرد مالی (مورد مطالعه: ادارات دولتی استان خراسان جنوبی)
۷. بررسی تاثیر رویکرد نوین مدیریت دانش بر فرآیند توسعه ی منابع انسانی پارس جنوبی
۸. مدیریت دانش در سازمان
۹. مدیریت دانش و برنامه ریزی در مراکز آموزش عالی و دانشگاه فرهنگیان
۱۰. اهمیت هوش تجاری، منابع سازمانی و مدیریت دانش در ارتقا سازمان و ایجاد مزیت رقابتی
۱۱. جایگاه مدیریت دانش در فرآیند مدیریت بهره وری (مطالعه موردی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)
۱۲. ارایه مدل ممیزی مدیریت دانش برای سازمانهای مبتنی بر فناوری اطلاعات
۱۳. تحلیل نقش عوامل کلیدی مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی
۱۴. نقش مدیریت دانش دربهبود و تحول سازمانهای امروزی
۱۵. بررسی رابطه مولفه های مدیریت دانش با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بهزیستی شمال خوزستان
۱۶. نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمانی
۱۷. بررسی استراتژی و کارکردهای مدیریت دانش بر بهبود عملکرد، نوآوری و توانمندسازی سازمان
۱۸. بررسی رابطه مدیریت دانش با هوش سازمانی و توانمندسازی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان دشتستان استان بوشهر
۱۹. مدیریت دانش در سازمان
۲۰. فرایند مدیریت دانش با توجه به الزامات استاندارد ISO/TC 9001:2015
۲۱. بررسی تاثیر مدیریت دانش برخلقیت و یادگیری سازمانی ازدیدگاه مدیران سازمان های اجرایی استان خراسان جنوبی
۲۲. مقایسه مدل های ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش
۲۳. بررسی تاثیرات مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی مطالعه موردی، بیمارستان مهراد
۲۴. نقش مدیریت دانش در افزایش راندمان کار نیروی انسانی پروژه های صنعت نفت مطالعه موردی پتروشیمی شازند
۲۵. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهبود مدیریت زنجیره تامین
۲۶. بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز پارسیان
۲۷. بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی شرکت های صادرات مواد غذایی
۲۸. بررسی ارتباط میان مدیریت دانش، سلامت سازمانی با یادگیری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی
۲۹. بررسی نقش مدیریت دانش حوزه منابع انسانی در شکل گیری سرمایه انسانی با نقش میانجی مهارتهای ارتباطی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی)
۳۰. بررسی رابطه بین فرایند تسهیم دانش در مدیریت دانش و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
۳۱. بررسی رابطه بین اشتیاق شغلی و مدیریت دانش با نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر شباب)
۳۲. بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر کیفیت خدمات
۳۳. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری و مدیریت دانش در بهبود مزیت رقابتی پایدار در شرکت های متوسط و کوچک شهر بوشهر
۳۴. شناسایی عوامل کلیدی موثر در استقرار مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان
۳۵. مدیریت دانش در صنعت نفت و گاز وماهیت قراردادهای نفتی جدید
۳۶. تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی
۳۷. تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری با نقش میانجی ساختار سازمانی (مورد: صداوسیمای استان قم)
۳۸. نقش مدیریت دانش در نوآوری و عملکرد سازمان ها
۳۹. بررسی تاثیر نوآوری سبز بر سودآوری و بهره وری هزینه: نقش ساختار مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای غرب)
۴۰. مدیریت دانش بر افزایش تنوع کالاهای صادراتی شرکت نفت
۴۱. تحلیل مکانیزم های مدیریت دانش مشتری در حوزه بانکداری با روش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره SWARA (موردمطالعه: بانک انصار)
۴۲. بررسی نقش قابلیتهای مدیریت دانش در ارتباط بین استراتژی منابع انسانی و عملکرد نوآوری سازمان موردمطالعه (شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه)
۴۳. ارزیابی مدیریت دانش مطالعه تحلیلی مولفه های هوش سازمانی و ادبیات دانش در دانشگاه
۴۴. طراحی الگوی سیستم مدیریت دانش پروژه های سازمانی
۴۵. تاثیر مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی و مالی پروژه های نفت و گاز منطقه پارس جنوبی
۴۶. بررسی تاثیر استقرار مدیریت دانش بر نوآوری
۴۷. بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با دگرگون سازی شغلی با میانجی گری مدیریت دانش و نوآوری سازمانی
۴۸. بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی از مدیریت دانش
۴۹. ارزیابی میزان بکارگیری مدیریت دانش در دانشگاه تهران
۵۰. بررسی نقش ریسک ادراک شده در مدیریت دانش مشتریان و تمایل به خرید الکترونیکی (مورد مطالعه شرکت دیجی کالا)
۵۱. کاربرد مدل شرون لاوسون جهت ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در دانشکده علوم پزشکی نیشابور
۵۲. تاثیر مدیریت دانش بر رضایت مشتریان
۵۳. تاثیر اکتساب دانش بر نوآوری و نقش واسطه سیستم مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط شیراز
۵۴. بررسی نقش اعتماد افقی کارکنان در مدیریت دانش سازمان ها
۵۵. رابطه مدیریت دانش با مولفه های یادگیری سازمانی کارکنان
۵۶. نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی در تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعاتی: مجتمع سنگ آهن سنگان)
۵۷. مدیریت دانش در شهرداری ها راهبرد مدیریت شهری بر عملکرد و رضایت شغلی کارمندان (مورد مطالعه: اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران)
۵۸. بررسی اثرات به کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد شغلی کارمندان اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران
۵۹. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان قم)
۶۰. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر همردیف سازی (همسویی) سیستم های اطلاعاتی حسابداری (شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران)
۶۱. تاثیر ساختارهای مدیریت دانش بر چابکی سازمانی و جذب منابع مالی
۶۲. عوامل موثر درموفقیت مدیریت دانش در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۳. بررسی رابطه مدیریت دانش ورهبری دانش
۶۴. تحلیل رابطه بین بی تفاوتی سازمانی با ناکارآمدی فرآیندهای مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی)
۶۵. عوامل موثر در ارزیابی آمادگی مدیریت دانش در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور
۶۶. تاثیر مدیریت دانش بر حسن نیت کارکنان
۶۷. نقش رهبری دانش محور بر شیوه های مدیریت دانش و عملکرد شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای زنجان
۶۸. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی سازمان با اثر میانجی سبک تصمیم گیری
۶۹. روابط چندگانه بین استرس شغلی، هوش هیجانی و مدیریت دانش با کیفیت آموزش در بین مدرسان آموزشگاه های زبان شهر اصفهان
۷۰. استراتژیهای مدیریت دانش
۷۱. تاثیر منابع فناوری اطلاعات بر قابلیت مدیریت دانش
۷۲. مدیریت دانش در سازمان های آموزشی: چالش ها و راهکارها
۷۳. شناسایی تاثیرات ابعاد متغیرهای مدیریت دانش و فناوری اطلاعات با نقش میانجی رویکرد راهبردهای منابع انسانی بر عملکرد سازمانی ( مطالعه موردی ادارات ستادی بانک کشاورزی )
۷۴. بررسی رابطه مدیریت دانش با پذیرش فن آوری اطلاعات (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش استان سمنان)
۷۵. نقش واسطه ای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش و رضایت مشتریان بانک کشاورزی ارایه الگوی تحلیل مسیر
۷۶. بررسی تاثیر مولفه های مدیریت دانش برنوآوری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه پیام نور شهرستان مهدیشهر
۷۷. پورتال های وب و نقش آ نها در بالابردن کیفیت خدمت رسانی سازمان ها با محوریت مدیریت دانش در ایران
۷۸. ارایه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تامین
۷۹. بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO )مطالعه موردی: شرکت مدیریت تولید برق نکا
۸۰. مدیریت دانش در مهندسی نرم افزار: مفاهیم و چالش ها
۸۱. عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش 2 در اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج
۸۲. بررسی فرایند ایجاد یک سیستم مدیریت دانش برای نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش (مورد مطالعه: بانک ملی شهر کرمانشاه)
۸۳. بررسی رابطه سیستم مدیریت دانش، ظرفیت نوآوری و نوآوری باز (مطالعه موردی: بانک ملی شهر کرمانشاه)
۸۴. مدیریت دانش و بهره وری منابع انسانی در سازمان ها
۸۵. تاثیر منابع فناوری اطلاعات برقابلیت مدیریت دانش و مزیت رقابتی با تاکید بر نقش تعهد مدیریت (مورد مطالعه:شرکت گاز استان گلستان)
۸۶. بررسی رابطه بین کاربرد ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای مدیریت دانش در بخش ستادی قوه قضاییه
۸۷. بررسی رابطه مدیریت دانش و توسعه سازمانی
۸۸. تبیین رابطه مدیریت استراتژیک نیروی انسانی بر نوآوری کارمندان با میانجی گری مدیریت دانش در ادارات دولتی
۸۹. طراحی و تبیین معیارهای الگوی برتری در سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک
۹۰. بررسی لزوم شناخت جایگاه مدیریت دانش در حوزه پدافند غیرعامل
۹۱. واکاوی نقش مدیریت دانش در سازمان های آموزشی
۹۲. تاثیر تکنولوی اطلاعات و یادگیری سازمانی بر اثر بخشی مدیریت دانش (مورد مطالعه شرکت ارتباطات استان سیستان و بلوچستان)
۹۳. بررسی ویزگی و ابعاد مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی
۹۴. تاثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی ایران)
۹۵. امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی زابل
۹۶. مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی زابل بر اساس مدل نوناکا و تاکیچی
۹۷. تاثیر مدیریت دانش و دانش کارآفرین بر نوآوری و عملکرد شرکت
۹۸. چالش های مدیریت دانش برای ثبت دانش کارکنان
۹۹. بررسی چالش های مدیریت دانش در سازمان (مورد مطالعه: شرکت فولد خوزستان)
۱۰۰. نحوه استقرار مدیریت دانش درسازمان های نظامی (نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)
۱۰۱. تاثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی ایران
۱۰۲. تاثیر مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان مورد مطالعه: شرکت صنایع غذایی بهاران
۱۰۳. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
۱۰۴. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی دیجیتال بر تسهیم مدیریت دانش کارکنان دانشگاه پیام نور ارومیه
۱۰۵. مدل های ارزیابی آمادگی مدیریت دانش (ارایه یک راهکار برای خلق نوآوری در ارزیابی و پیاده سازی)
۱۰۶. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با تاکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: کارمندان بانک کشاورزی شهر اصفهان)
۱۰۷. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در یکی از شرکت های توزیع برق در شهر تهران
۱۰۸. بررسی رابطه بین مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
۱۰۹. تاثیر رهبری و وظیفه با رویکرد مدیریت دانش، بر رفتار یادگیری در گروه های کاری مراکز بهداشت و درمان
۱۱۰. بررسی استراتژی کاربرد مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در هنرستان های فنی و حرفه ای ناحیه یک شهر کرج
۱۱۱. رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی مدیران درادارات ورزش و جوانان استان فارس

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi