دیتا مایند

مقالات فارسی در مورد دسته بندی مشتريان داده كاوی

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

 دسته بندی مشتریان با استفاده از داده کاوی بر پایه الگوریتم های شبکه عصبی و انواع درخت تصمیم

ارایه یک مدل دسته بندی به کمک داده کاوی جهت امتیازدهی مشتریان بانک

دسته بندی مشتریان فروشگاه اینترنتی به منظور ارایه خدمات ویژه با به کارگیری سیستم فازی و تکنیک های داده کاوی

استفاده از داده کاوی برای دسته بندی مدت زمان سپرده گذاری مشتریان بانکی

دسته بندی مشتریان برای بکارگیری بازاریابی مستقیم از طریق داده کاوی ( مطالعه موردی : بانک کشاورزی )

دسته بندی ارتباط مشتریان در محیط تجارت الکترونیک B2C با رویکرد داده کاوی

دسته بندی مشتریان صنعت پخش دارو با استفاده از داده کاوی

کاربرد داده کاوی در صنعت بیمه و دسته بندی مشتریان

 شناسایی و دسته بندی مشتریان بیمه با استفاده از داده کاوی
 دسته بندی مشتریان بیمه با استفاده از داده کاوی

 بررسی روش های داده کاوی جهت دسته بندی مشتریان در بازاریابی مستقیم

 دسته بندی و شناسایی مشتریان هدف برای به کارگیری استراتژی بازاریابی مستقیم با یکپارچه سازی داده کاوی و منطق فازی

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi