دیتا مایند

بیش از 15 مقاله فارسی در مورد آموزش آنلاین

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

. استفاده از تکنیکهای وبکاوی و اینترنت اشیاء جهت ارتقای کیفیت آموزشی سیستم های آموزشی آنلاین

۲. بررسی نقش یادگیری خود راهبر آنلاین و زیرساختهای موک بر تمایل به خروج از دوره های آموزشی گسترده و آزاد آنلاین (موک)

۳. بررسی تاثیر آموزشهای آنلاین دانشگاه پیام نور بر میزان نگرش و موفقیت دانشجویان

۴. تاثیر برنامه آموزش آنلاین مهارت های زندگی بر کاهش احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده در جوانان ناشنوا و کم شنوا

۵. بررسی و تبیین رویکردهای فناوری اطلاعات وارتباطات مبتنی بر یادگیری الکترونیکی در آموزش قرآن ابتدایی و معرفی چند ابزار تدریس الکترونیکی آنلاین

۶. نظریه یادگیری مشارکتی آنلاین برای آموزش ضمن خدمت معلمان

۷. تأثیر فن آوری در آموزش آنلاین (مجازی) حسابداری مدیریتی

۸. استفاده از تکنیک های رفتارکاوی در محیط های آنلاین آموزش مجازی
۹. بررسی تاثیر آموزش به شیوه ی بازی های آنلاین بر میزان خلاقیت دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

۱۰. روشی نوین در بررسی عملکرد اساتید در دوره های آموزشی آنلاین

۱۱. شناسایی رابطه آموزش ضمن خدمت و برگزاری آنلاین آزمون ضمن خدمت بر توانمند سازی معلمان شهرسنندج
۱۲. بررسی بازی های آموزشی آنلاین و تأثیر این شیوه ی آموزشی در ارتقاء سطح مهارت خواندنو نوشتن درس زبان انگلیسی دانش آموزان دخترپایه دوم راهنمایی

۱۳. مدیریت فرصت های کار آفرینی آنلاین: بررسی آموزش انگلیسی به بزرگسالان در تلگرام

۱۴. بررسی اثربخشی طراحی به شیوه آموزشی بازیهای آنلاین بر یادگیری خواندن و نوشتن زبان انگلیسی

۱۵. بررسی استراتژی ها و فرآیندهای آموزش فناوری کمکی برای معلمان با دانش آموزان دارای نیازهای ویژه به شیوه آنلاین

۱۶. شبیه سازی رضایتمندی مصرف کننده آنلاین بوسیله یک مدل فازی ( مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز)

۱۷. نقش خودباوری، آموزش و دیدگاه فردی در پذیرش معاملات آنلاین سهام توسط سرمایه گذاران

۱۸. طراحی و پیاده سازی سیستم نوین آموزش آنلاین زبان انگلیسی مبتنی برروشهای برتر یادگیری و فناوری AJAX

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi