دیتا مایند

در حدود پنجاه مقاله فارسی در مورد تحلیل رفتار در شبکه های اجتماعی

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

۱. تبیین اثر جنسیت برند بر رفتار مصرف کننده در بستر رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: سایت شبکه اجتماعی اینستاگرام)

۲. بررسی تاثیر عوامل ایجاد کننده رفتار مثبت بر قصد خرید کاربران تحت تاثیر تبلیغات شبکه های اجتماعی

۳. بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و سیستم های مغزی رفتاری با وابستگی به شبکه های مجازی درکارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر بوشهر

۴. نقش و تاثیر شبکه های اجتماعی بر رفتار شهروندی

۵. تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان شبکه های اجتماعی در گیلان

۶. رابطه بین سیستم فعال ساز و بازداری رفتاری و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با نقش واسطه ایاحساس تنهایی دانش آموزان

۷. تاثیر شبکه های اجتماعی بر رفتار انتخاباتی

۸. بررسی رفتار انتشار مطالب کاربران در شبکه اجتماعی توییتر

۹. بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتارهای اجتماعی مطلوب در شبکه های اجتماعی

۱۰. نقش رفتار کاربران در احساس امنیت شبکه های اجتماعی

۱۱. بررسی نفوذبازاریابی شبکه های اجتماعی برروی برندهای لوکس بادرنظر گرفتن رفتارمشتریان

۱۲. توسعه و بررسی مدل رفتارمشتریان بادرنظرگرفتن اجتماع برند براساس شبکه های اجتماعی

۱۳. پیش بینی گرایش به رفتارهای پر خطر بر اساس شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه یزد

۱۴. تاثیر تکنولوژی اطلاعات سبز بر رفتار مالکین خودرو: ملاحظاتی برای پشتیبانی عملیاتی آنها در شبکه های یادگیری الکترونیکی و اجتماعی جمعی

۱۵. نقش میانجیگری ذهن آگاهی در رابطه بین تاثیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در بروز رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه های استان کرمان

۱۶. شهروند و حقوق شهروندی برمبنای شبکه های اجتماعی و رفتارشهروندی

۱۷. مدل یادگیری عمیق پیش بینی کننده رفتار انسان در یک شبکه اجتماعی سلامت
۱۸. تشخیص هرزنامه در شبکه های اجتماعی براساس رفتار کاربران مبتنی بر نظریه فازی

۱۹. بررسی کیفی رابطه رفتار مردان در شبکه های اجتماعی و وضعیت حجاب و عفاف همسرانشان در این شبکه ها (مطالعه موردی نمونه ای از کاربران ایرانی فیسبوک- 1396)
۲۰. بررسی رفتار خریداران تجارت الکترونیک در شبکه های اجتماعی با در نظر گرفتن تاثیر تعدیل کننده فرهنگ بر آن خریداران برخط در ایران

۲۱. رویکردی نوین در تجزیه و تحلیل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی

۲۲. شناسایی انجمن ها در شبکه های اجتماعی مبتنی بر رفتار کاربر و با استفاده از رویکرد نظریه بازی

۲۳. ارائه روشی جهت یافتن K مؤثرترین گره ها برای تبلیغ در شبکه های اجتماعی مبتنی بر ساختار شبکه و الگوهای متفاوت رفتاری گره ها (مورد مطالعه: پارسی یار)

۲۴. درگیری مشتری در شبکه اجتماعی مورد مطالعه: رفتار مشتری مربوط به صنعت پوشاک ورزشی شرکت نایک در فیسبوک

۲۵. داده های بزرگ در شبکه های اجتماعی برخط: از تحلیل تعاملات کاربران تا مدل رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی

۲۶. تاثیر محبوبیت مطالب بر رفتار هواداران در بازاریابی شبکه های اجتماعی

۲۷. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر رفتارهای جمعی
۲۸. تاثیر پیام های ترغیب کننده بر نیات رفتاری هواداران در بازاریابی شبکه های اجتماعی با نقش میانجی باورها و نگرش های آنان

۲۹. بررسی روش ها و رفتارهای بزهکارانه متاثر از شبکه های اجتماعی مجازی در فضای مجازی و حقیقی

۳۰. بررسی تأثیر ساختار خانواده و سبک زندگی بر رفتار خرید مصرف کننده در شبکه های اجتماعی مجازی

۳۱. بررسی تأثیر شبکه سازی اجتماعی بر رفتار خرید مصرف کننده در شبکه های اجتماعی مجازی

۳۲. بررسی تأثیر رهبری عقیده بر رفتار خرید مصرف کننده در شبکه های اجتماعی مجازی

۳۳. بررسی تأثیر نظارت اجتماعی بر رفتار خرید مصرف کننده در شبکه های اجتماعی مجازی

۳۴. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر رفتار و نگرش دانش آموزان

۳۵. ارائه روش ترکیبی جهت تشخیص اسپم در شبکههای اجتماعی از طریق تحلیل گراف وتحلیل رفتار کاربران

۳۶. رفتار مصرف کىىد در شبکه های اجتماعی

۳۷. آگاهی از رفتار و احساس مشتریان برای تصمیم گیری و مدیریت سازمان، با رویکرد نرمال در آنالیز احساس و استفاده از معنا شناسی متنی (متن کاوی) در شبکه های اجتماعی

۳۸. الگوی رفتار اشتراک دانش در شبکه اجتماعی

۳۹. مدل سازی رفتار انسانی در شبکه اجتماعی توئیتر به کمک الگوریتم خوشه بندی K-Menas

۴۰. بررسی تغییر رفتاردر شبکه های اجتماعی

۴۱. بررسی رفتار کاربران شبکههای اجتماعی با علم داده کاوی مطالعه موردی شبکه فیس بوک

۴۲. ارزیابی الگوی رفتاری مشتریان نسبت به برندهای شناخته شده در شبکه های اجتماعی با استفاده از تکنیک متن کاوی

۴۳. بررسی تاثیر اعتماد و وابستگی کاربران شبکه های اجتماعی و مشارکت آنها در رفتارهای تبلیغاتی دهان به دهان

۴۴. بررسی رفتار کاربران شبکههای اجتماعی با علم دادهکاوی مطالعه موردی شبکهفیسبوک

۴۵. ظهور شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن برتغییرات رفتاری درزندگی انسان

۴۶. انتشار رفتار و باور در شبکه های اجتماعی

۴۷. بررسی رفتار دانش آموزان پسر از شبکه های اجتماعی مطالعه موردی : فیش بوک - نوجوانان 15 - 18 ساله شهرستان رامسر

۴۸. ظهور شبکه های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر تغییرات رفتاری در زندگی انسان

۴۹. مدل سازی رفتار مصرف کننده براساس روانشناسی اجتماعی و شبکه های پیچیده درشبکه های اجتماعی

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi