دیتا مایند

بیش از 240 مقاله فارسی در مورد امنیت داده

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

۱. نگاهی کلی به معماری و پروتکل امنیت داده ها در دالان بی انتهای شبکه های کامپیوتری

۲. بررسی و تحلیل امنیت ترافیک شبکه با استفاده از فناوری داده های بزرگ
۳. روش امنیت دادهی کارا برای داده های کنترلی در سیستم ذخیره سازی ابر، با استفاده از تکنیک های پنهان نگاری
۴. بررسی و تحلیل حملات و تهدیدهای امنیتی در رابطه با پایگاه های داده
۵. بهبود امنیت در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از روش تجمیع داده های رمزنگاری شده
۶. مدلی برای افزایش امنیت داده درپردازش ابری سیار
۷. اهمیت امنیت داده ها در محیط های رایانش ابری و بررسی روش ها
۸. امنیت در پایگاه های داده و روش مقابله با حمله تزریق SQL
۹. تهدیدهای مهندسی اجتماعی برای امنیت داده ها
۱۰. چالش امنیت کلان داده در فناوری ابر
۱۱. بررسی نحوه کارکرد مجازی سازی در مراکز داده به همراه چالش های امنیتی آن
۱۲. تحلیل امنیت در الگوهای دسترسی به سیستم های مدیریت پایگاه داده
۱۳. تحلیل اهمیت زیرساخت های داده مکانی S D I دربرقراری امنیت اجتماعی
۱۴. روش هایی برای بهبود امنیت در پایگاه داده های بزرگ
۱۵. شناسایی و دسته بندی روش های فناوری شناسایی دیجیتالی (RFID)، براساس سطح امنیت، جهت دسترسی به مراکز داده
۱۶. کلیدهای رمزنگاری و امنیت داده های رایانه ای
۱۷. بررسی برخی از راهکارهای پیشنهادی در راستای افزایش امنیت داده در محاسبات ابری
۱۸. چالشهای حریم خصوصی و امنیت داده دررایانش ابر وراهکارهای مقابله باآنها
۱۹. مدل بهینه حفظ امنیت و حریم خصوصی کلان داده ها در سرورهای ابری
۲۰. مروری بر تکنیکهای امنیت داده های تصویری
۲۱. امنیت انتقال اطلاعات در داده های بزرگ(Big Data)
۲۲. پارتیشن بندی داده های بهینه در سیستم محاسبات ابری با تخصیص سرورهای تصادفی برای تضمین امنیت ذخیره سازی داده ها در رایانش ابری با پیشنهاد یک مدل پوشش احتمالی همنشین مشترک
۲۳. مسایل امنیتی در ذخیره سازی داده: مروری سیستمی
۲۴. بررسی راهکارهای امنیتی انتقال داده ها در خانه های هوشمند
۲۵. کارایی، امنیت و ایمنی در سیستم های اطلاعاتی، شبکه ای و پایگاه داده ای: مورد مطالعاتی تشخیص و جلوگیری از نفوذ
۲۶. امنیت داده در شبکه های حسگر بی سیم چندرسانه ای با نهان نگاری
۲۷. چالش های امنیتی در سیستم مدیریت پایگاه داده ابر و راه حل ها
۲۸. رویکردی جدید بر چالشهای مطرح شده در بحث امنیت و حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی مبتنی بر داده های عظیم
۲۹. بهبود امنیت و حفظ حریم خصوصی در داده کاوی با استفاده از ترکیب روش های تبدیل داده
۳۰. شناسایی و دسته بندی روش های فناوری شناسایی دیجیتالی(RFID)، براساس سطح امنیت، جهت دسترسی به مراکز داده
۳۱. افزایش امنیت ارسال داده ها با استفاده از پنهان نگاری در سیگنال صوتی
۳۲. مروری بر امنیت و حریم خصوصی داده بر پایه آشوب در شبکه حسگرهای بیسیم در بستر اینترنت اشیا
۳۳. تامین امنیت مراکز داده ابری طی فرایند ذخیره سازی و بازیابی داده ها
۳۴. بررسی و تحلیل ملزومات امنیتی سیستم های مبتنی بر پایگاه داده
۳۵. بررسی و تحلیل مزایا و عوامل تهدید در سیستم های ERP مبتنی بر ابر در SME ها وراهکارهای مربوط به امنیت داده ها دراستفاده از دیتاسنترهای ابری
۳۶. بررسی عملکرد امنیت پایگاه داده های توزیع شده
۳۷. تحلیل امنیت در الگوهای دسترسی به سیستم های مدیریت پایگاه داده
۳۸. مطالعه ای بر چالش های امنیتی تبادل داده ها در شبکه های حسگر بی سیم سطح بدن برای کاربردهای سلامت و پزشکی
۳۹. رمزنگاری داده ها و امنیت سیستم های هوش مصنوعی در اینترنت اشیا
۴۰. بررسی و تحلیل امنیت ترافیک شبکه با استفاده از فناوری داده های بزرگ
۴۱. الگوریتم رمزنگاری جدید جهت افزایش امنیت داده در معماری رایانش ابری
۴۲. بررسی بهبود امنیت پایگاه داده ها در پایگاه داده MongoDB
۴۳. کاهش خطا و بهبود امنیت پایگاه داده های توزیع شده در روش تثبیت دو مرحله ای با استفاده از افزودن سیستم دو از سه
۴۴. مروری بر تکامل روش های امنیت پایگاه داده ی همراه در برون سپاری اطلاعات
۴۵. بررسی راهکارهای امنیت و حریم خصوصی در داده های کلان
۴۶. بررسی تکنیک های رمزنگاری، نهان نگاری و کنترل دسترسی جهت امنیت داده در پایگاه داده ها
۴۷. استفاده از ترکیب رمزنگاری و پنهان نگاری برای افزایش تامین امنیت داده ها
۴۸. افزایش امنیت رایانش ابری همراه با امنیت ذخیره سازی داده ها با استفاده از AES
۴۹. راهکارهای بهبود امنیت داده ها در پایگاه داده MongoDB
۵۰. بررسی راهکارهای ارائهشده در زمینه امنیت دادهها در رایانش ابری
۵۱. بهبود عملکردی امنیت یکپارچگی پایگاه داده های تجاری به کمک الگوریتم عنکبوت اجتماعی
۵۲. بررسی مدل های اثبات و تایید امنیت داده از نظر جامعیت در رایانش ابری
۵۳. امنیت داده ها مبتنی بر طبقه بندی در محاسبات ابری
۵۴. امنیت سیستمهای مدیریت پایگاه داده: روشهای موجود، حوزههای باز تحقیقاتی ورویکردهای آینده
۵۵. تاثیر ایجاد لایه های میانی بر بازدهی و امنیت پایگاه داده ابر
۵۶. ارائه راهکارهایی برای افزایش امنیت داده در رایانش ابری
۵۷. ارائه راهکاری برای امنیت تطبیقی در سرویس پایگاه داده ابری
۵۸. امنیت انتقال داده ها در پردازش ابری
۵۹. ارائه یک مدل دسترسی برای داده ها جهت کاهش چالش های امنیتی در محاسبات ابری
۶۰. مروری بر امنیت داده در پردازش ابری
۶۱. بررسی امنیت انتقال داده در رایانش ابری
۶۲. امنیت موبایل ، حریم خصوصی داده، تهدیدات وآسیب پذیری ها
۶۳. چالش ها و راهکارهای حفظ امنیت و محرمانگی داده در رایانش ابری
۶۴. ارائه راهکار های امنیت داده در محاسبات ابری
۶۵. بررسی جامع امنیت و حفظ حریم خصوصی در روش های مختلف داده کاوی
۶۶. امنیت داده و حریم خصوصی و امنیت در محاسبات ابری
۶۷. دسته بندی داده ها به منظور حصول امنیت در رایانش ابری
۶۸. بررسی روش های طبقه بندی و رمزنگاری داده ها به منظور دستیابی به امنیت در محیط رایانش ابری
۶۹. بررسی الگوریتم های رمز نگاری به منظور بهبود امنیت داده ها در رایانش ابری
۷۰. امنیت پایگاه داده : بازگشتی و رو به جلو
۷۱. بررسی موضوع امنیت داده ها در محاسبات ابری
۷۲. مقاله بر اساس منطق فازی متد پنهان نگاری تصویر برای تضمین امنیت داده های پزشکی
۷۳. امنیت موبایل، حریم خصوصی داده، چالش ها وآسیب پذیری ها
۷۴. استفاده از ترکیب رمزنگاری و نهان نگاری برای تامین امنیت داده ها
۷۵. مروری بر الگوریتم های رمزنگاری در امنیت داده ها
۷۶. رایانش ابری، بررسی نگرانی های امنیتی و راهکارهای حفاظت از امنیت داده
۷۷. ارزیابی تهدیدها و راهکارهای امنیت داده در تجارت الکترونیک
۷۸. ارائه راهکارهای امنیتی جهت حصول اطمینان کاربران از استفاده از پایگاه داده مستقر در سرویس رایانش ابری
۷۹. بهبود کارایی و امنیت مسیریابی در شبکه های مبتنی بر نام گذاری داده
۸۰. حریم خصوصی و امنیت داده در رایانش ابری
۸۱. مکانیسم حفاظت از داده ها در حوزه کلود کامپیوتینگ در جهت بالابردن سطح امنیت داده ها
۸۲. شناسایی تهدیدات و ارایه ی یک معماری قدرتمند برای برقراری ارتباط صوت و داده با امنیت بالا در گوشی های هوشمند
۸۳. بررسی تدابیر کامپیوتری در امنیت پایگاه داده
۸۴. یک پروتکل مسیریابی بر اساس منطق فازی برای بهبود امنیت داده ها در شبکه های بی سیم شبکه های بی سیم
۸۵. امنیت و دسترسی به داده ها در شبکه
۸۶. امنیت پایگاه داده : بازگشتی و رو به جلو
۸۷. بررسی امنیت در طراحی نقشه مسیریابی شبکه های مبتنی بر نامگذاری دادهNDN
۸۸. اصول امنیت و یکپارچگی پایگاه داده ها
۸۹. بررسی راهکارهای امنیت در پایگاه داده های رابطه ای و غیررابطه ای
۹۰. چالش ها و راه حل های مسایل امنیتی داده های حجیم
۹۱. بررسی و ارزیابی الگوریتم های رمزنگاری جهت افزایش امنیت داده در رایانش ابری
۹۲. امنیت انتقال داده با استفاده از پروتکل SSL و ارزیابی پروتکل SSL/Key-Exchange
۹۳. اصول طراحی یک مدل امنیتی برای مراکز داده
۹۴. بررسی انواع مدلهای کنترل دسترسی به داده و چند نمونه کاربردی امنیتی
۹۵. تعیین تکنیک های داده کاوی جهت بهبود امنیت در کسب وکارتجارت الکترونیک
۹۶. ارایه چارچوب مناسب برای افزایش امنیت در ابر با استفاده از تکنیک های داده کاوی
۹۷. بهبود کارایی و امنیت مسیریابی در شبکه های مبتنی بر نام گذاری داده
۹۸. مروری بر روشهای رمزگذاری در امنیت پایگاه داده همراه
۹۹. رمزگذاری ساختار ریشه امنیت دیجیتال و نقش آن در پیاده سازی داده امن و رایانش ابری
۱۰۰. رمزگذاری ساختار ریشه امنیت دیجیتال ونقش آن در پیاده سازی داده امن و رایانش ابری۱۰۱. بررسی حفظ امنیت حجیم داده ها از طریق خوشه بندی
۱۰۲. امنیت داده ها در رایانش ابری
۱۰۳. مروری بر امنیت در پایگاه داده ابری
۱۰۴. امنیت داده های بزرگ و مسایل مربوط به حریم خصوصی در ابر
۱۰۵. امنیت بانکهای اطلاعاتی و نقش دیجیتال واترمارک در تامین امنیت دادهها
۱۰۶. رمزگذاری ساختار ریشه امنیت دیجیتال ونقش آن در پیاده سازی داده امن و رایانش ابری
۱۰۷. امنیت در پایگاه داده های توزیع شده
۱۰۸. ارایه یک راهکار جدید به منظور تامین امنیت داده در محاسبات ابری به کمک ماژول TPM
۱۰۹. امنیت داده ها و حفظ حریم شخصی در استفاده از فضای مجازی
۱۱۰. امنیت انتقال داده در شبکه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم هاش و جایگشت
۱۱۱. نگرانی های امنیتی در طبقه بندی داده ها برای دستیابی به امنیت در محاسبات ابری
۱۱۲. مقایسه مدل های کنترل دسترسی در بانک اطلاعات XML و امنیت داده
۱۱۳. امنیت در پایگاه داده ابر
۱۱۴. افزایش امنیت ذخیرهسازی داده در ابر با استفاده از هادوپ
۱۱۵. بررسی امنیت داده ها در مراکز داده ابر
۱۱۶. بررسی پروتکل های امنیتی تبادل داده در فضای مجازی
۱۱۷. روشی کارآمد جهت حفظ امنیت داده ها در محاسبات ابری
۱۱۸. ارزیابی کیفیت سرویس و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود امنیت داده ها در محاسبات ابری
۱۱۹. امینت رانش ابری: تحلیل راه حل ها و تکنولوژی های کلیدی برای امنیت داده در ابر
۱۲۰. ارائه یک رویکرد پویا برای امنیت پایگاه داده
۱۲۱. امنیت پایگاه داده توزیع شده
۱۲۲. امنیت در سناریوی برون سپاری پایگاه داده
۱۲۳. تهدیدات امنیتی و اقدامات متقابل درپایگاه داده های سیار
۱۲۴. مقایسه امنیت و کارایی مکانیزم های سرویس داده موجود، در محاسبات ابری موبایل
۱۲۵. پایگاه داده توزیع شده و جنبه های امنیتی آن
۱۲۶. امنیت ملی و مبارزه با جرایم با استفاده از کلان داده ها
۱۲۷. بررسی امنیت در پایگاه داده ابری
۱۲۸. مسائل مربوط به امنیت داده در محاسبات ابری
۱۲۹. مسائل مربوط به امنیت داده ها و چالش ها در ابر رایانه:یک تحلیل مفهومی و نقد و بررسی
۱۳۰. تامین امنیت داده ها در رایانش ابری
۱۳۱. تامین امنیت داده ها دررایانش ابری
۱۳۲. ارائه راهکارهایی جهت افزایش امنیت داده در محاسبات ابری
۱۳۳. ارزیابی امنیت و طبقه بندی جریان داده در سیستم های قدرت مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی
۱۳۴. امنیت و حریم خصوصی در کلان داده
۱۳۵. ارائه یک مدل دسترسی برای داده ها جهت کاهش چالش های امنیتی در محاسبات ابری
۱۳۶. بررسی امنیت و روشهای مدلسازی داده در پایگاه داده
۱۳۷. بررسی امنیت داده ها در ذخیره سازی ابری با استفاده از TPA
۱۳۸. پایگاه داده توزیع شده امن چندسطحی و جنبه های امنیتی آن
۱۳۹. ارائه راهکاری برای افزایش امنیت داده ها و حریم خصوصی در رایانش ابری
۱۴۰. بررسی الزامات قانونی وچالش های امنیتی داده های عظیم
۱۴۱. امنیت داده های ویدئویی با رمزنگاری مبتنی بر دنباله های فرکتالی و توابع فوق آشوب
۱۴۲. بررسی امنیت داده های پویا از نظر جامعیت بعد از عملیات ذخیره سازی و به روز رسانی در رایانش ابری
۱۴۳. بررسی تهدیذات امنیتی پایگاه داده وشبکه موبایل
۱۴۴. بررسی امنیت داده ها در محاسبات ابری با استفاده از روش رمزنگاری بیضوی
۱۴۵. چالشهای امنیتی و راهکارهای ارائه شده در داده های عظیم
۱۴۶. روشی جدید برای فشرده سازی و امنیت داده ها در پایگاه داده ابری
۱۴۷. بررسی سیاستهای متفاوت امنیتی در پایگاه داده توزیع شده امن چندسطحی
۱۴۸. بررسی افزایش عمر ماندگاری پس از برداشت اسفناج، تحت تأثیر اتمسفر تغییر داده شده MAP و برهموم در راستای امنیت غذایی
۱۴۹. ذخیره سازی داده های چند مستاجری با امنیت در رایانش ابری با استفاده از تکنیک رمزگذاری در پارتیشن داده ها
۱۵۰. تامین امنیت لایه پیوند داده شبکه های رادیو شناختی
۱۵۱. ارائه یک طبقه بندی داده جهت بهینه سازی امنیت در زمینه انجام پردازش های ابری
۱۵۲. امنیت داده و مسائل حفظ حریم خصوصی در محاسبات ابری
۱۵۳. بررسی مکانیزم های کنترل دسترسی در امنیت پایگاه داده
۱۵۴. داده کاوی در امنیت شهری
۱۵۵. کاربرد داده کاوی در حفظ امنیت شبکه های کامپیوتری
۱۵۶. روشی نوین برای برقراری امنیت دادهها در رایانش ابری با استفاده از ترکیب الگوریتم فاخته و بهینه سازی ازدحام ذرات
۱۵۷. تهدیدات امنیتی شبکه ها و مراکز داده درجنگ های سایبری و روش های مقابله با آنها
۱۵۸. افزایش امنیت و طول عمر شبکه حسگر بی سیم در الگوریتم CPDA به منظور بهبود مکانیزم حفظ حریم خصوصی تجمیع داده
۱۵۹. مروری بر روشهای امنیت داده ها در رایانش ابری
۱۶۰. بررسی چالش های امنیتی داده ها در بستر رایانش ابری
۱۶۱. بهبود امنیت داده ها در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم GSA
۱۶۲. چالش های امنیتی در رایانش ابر و معرفی روش هایی برای افزایش اشتراک داده امن روی فراهم کنندگان ذخیره سازی ابر
۱۶۳. مطالعه روش های طبقه بندی داده ها براساس امنیت در پردازش ابری
۱۶۴. بررسی ضعفهای امنیتی کنترل دسترسی به منابع داده ای و اطلاعاتیاینترنتی و راهکارهای مقابله با آنها
۱۶۵. پیش بینی امنیت میان وعده های غذایی در مراکز آموزش عالی با استفاده از تکنیک های داده کاوی
۱۶۶. امنیت داده ها در ابر
۱۶۷. ارائه راهکاری برای بهبود امنیت داده در شبکه حسگر بدن
۱۶۸. معرفی روش ها و ارائه پیشنهاد برای تضمین امنیت داده در محاسبات ابری
۱۶۹. امنیت برون سپاری داده در بستر رایانش ابری از دید چرخه حیات داده
۱۷۰. داده کاوی درباره تقلبات موجود در خدمات بانکی و نقش امضای دیجیتال جهت حفظ امنیت درخدمات بانکی و رفع تقلبات
۱۷۱. امکان سنجی استفاده از تکنولوژی داده کاوی در بالابردن سطح امنیت داده ها در شرکت های تابعه وزارت نفت
۱۷۲. بهبود امنیت تجمیع داده زیست محیطی با استفاده از زیرساخت کلید عمومی
۱۷۳. مقایسه کاربردی امنیت داده و حفظ حریم خصوصی در داده کاوی
۱۷۴. بررسی مسائل و چالش های امنیت داده و حفظ حریم خصوصی در محیط محاسبات ابری
۱۷۵. امنیت داده و حفظ حریم خصوصی در محاسبات ابری
۱۷۶. بررسی امنیت در ذخیره سازی داده ها در رایانش ابری
۱۷۷. استفاده از رمزنگاری برای حل چالش امنیتی داده ها در بستر رایانش ابری
۱۷۸. تحلیل پروتکل های امنیتی در مقابله با حملات اینترنتی به پایگاه داده بانک انصار
۱۷۹. مقابله با چالش های امنیتی تبادل داده در فضای مجازی
۱۸۰. امنیت ذخیره سازی داده ها در محاسبات ابری
۱۸۱. مدیریت تخصیص هزینه امنیت در بین بانکها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
۱۸۲. مثال کاربردی برای تخصیص هزینه امنیت در بین بانک ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
۱۸۳. بررسی تهدیدات امنیتی انتقال داده در رایانش ابری
۱۸۴. اهمیت امنیت داده و ارائه معماری مناسب داده ها در محاسبات ابر
۱۸۵. مقابله با حملات امنیتی به ابرها به کمک تکنیک های کاوش داده در شناسایی مزاحمت داده ای
۱۸۶. تضمین امنیت داده در رایانش ابری با استفاده از رمزنگاری مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی
۱۸۷. امنیت شبکه و داده : تاثیر دستگاه های تلفن همراه در امنیت اطلاعات
۱۸۸. ارائه مکانیزم های پشنهادی تأثیر گذار جهت برقراری امنیت پایگاه داده و جلوگیری از حملات تزریق کد
۱۸۹. استفاده از امضاء دیجیتال جهت حفظ امنیت داده در ابر با امکان جستجوی داده
۱۹۰. نهان سازی مقیاس پذیر و ناآگاه داده در تصاویر رنگی برای بالا بردن امنیت انتقال اطلاعات
۱۹۱. بررسی امنیت داده ها در ارتباطات و جنگ سایبری در حوزه نظامی سیستمC4I
۱۹۲. بررسی روند افزایش ابر داده ها و چالش های مدیریتی، کنترلی و پردازشی آن ها با رویکرد اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و امنیتی
۱۹۳. امنیت پایگاه داده، حملات و روشهای کنترل
۱۹۴. روشی برای محاسبه امنیت داده ها درمراکز ذخیره سازی رایانش ابری
۱۹۵. امنیت داده برونسپاری شده در محیط ابری
۱۹۶. ایمن سازی جریان داده های بانکی بوسیله مرکز عملیات امنیت
۱۹۷. امنیت سیستم بانکداری در پایگاه داده ابری
۱۹۸. بررسی امنیت و حملات در لایه پیوند داده شبکه های حسگر بی سیم
۱۹۹. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر روی جوانان و امنیت داده های شبکه های اجتماعی در راستای کارآفرینی بومی مطالعه موردی: فیس بوک و کلوب (Facebook, Cloob)
۲۰۰. امنیت ذخیره سازی داده ها در رایانش ابری۲۰۱. بررسی چالش های امنیتی داده های عظیم و چند نمونه کاربردهای امنیتی
۲۰۲. نگاهی کلان به موضوع کلان داده از بعد امنیت و استانداردسازی
۲۰۳. امنیت پایگاه داده و رمزنگاری
۲۰۴. افزایش امنیت درسیستم های نهان نگاری به کمک بالابردن ظرفیت داده های پوششی و نهان نگاشته
۲۰۵. ارایه یک مدل برای امنیت داده ها درمحیط معماریهای سازمانی وسرویس گرایی
۲۰۶. تاثیراستنتاج برکاهش امنیت پایگاه داده و راهکارهای مقابله با آن
۲۰۷. امنیت داده ها و ارایه راهکاری امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات
۲۰۸. چالش های امنیتی در محیط ابر با تاکید بر امنیت ذخیره سازی داده
۲۰۹. ارزیابی کارکرد تکنولوژی دیجیتال واترمارک در تامین امنیت پایگاه داده های رایانه ای
۲۱۰. ارزیابی کارایی روش‌های مبتنی بر امضا و تکنیک کاوش داده جریانی جهت تأمین امنیت و تشخیص نفوذ در فراسامانه‌های اندازه‌گیری هوشمند ( AMI )
۲۱۱. ارائه یک طرح امضا رمز فاقد گواهینامه ی مؤثر، برای ایجاد امنیت در ارتباطات کنتورهای هوشمند با گره متمرکز کننده داده در شبکه هوشمند برق
۲۱۲. بررسی و ارائه راهکارهایی جهت افزایش امنیت داده در رایانش ابری
۲۱۳. امنیت انتقال داده های پزشکی در شبکه های حسگر بدن با استفاده از بیومتریک پویا و رمزنگاری تصویری (استگنوگرافی)
۲۱۴. بررسی امنیت و هم روندی تراکنش ها در پایگاه داده ابری و ارائه یک معماریپیشنهادی
۲۱۵. بررسی راهکار های موجود برای امنیت داده ها در محاسبات ابری
۲۱۶. ارائه یک روش ترکیبی برای بهبود امنیت داده ها در محاسبات ابری
۲۱۷. ارائه یک روش ترکیبی برای بهبود امنیت داده ها در محاسبات ابری
۲۱۸. یک استراتژی امنیتی برای پایگاه داده های سیار با استفاده از تعیین معماری و اختصاص تمهیدات امنیتی به سطوح آن
۲۱۹. ارائه یک مدل امنیتی به منظور ذخیره سازی و بازیابی داده های حساس در رایانش ابری
۲۲۰. بررسی معماری ها و امنیت سرویس داده در محاسبات ابری موبایل
۲۲۱. بهبود روش های تضمین امنیت داده در محاسبات ابری
۲۲۲. ذخیره سازی دادههادر محیط ابر با استفاده از پازل برای افزایش امنیت دادههایحساس مشتریان
۲۲۳. پیش بینی امنیت غذایی در مراکز آموزش عالی با استفاده از تکنیک های داده کاوی
۲۲۴. بهینه سازی بستر های ارائه سرویسهای فناوری اطلاعاتITبا نگرش حفظ امنیت داده ها و دسترس پذیری سرویسها در زمان بحران
۲۲۵. امنیت و مدیریت بحران در مراکز داده
۲۲۶. تولید گوشت کشت داده شده Cultured Meat و امنیت غذایی
۲۲۷. بیان مدلی برای امنیت داده ها درمعماری سرویس گرا
۲۲۸. بررسی و ارزیابی راه حلهای مبتنی بر فناوری مجازیسازی برای افزایش امنیت در مراکز داده ابری
۲۲۹. تکنیک های جمع آوری داده و امنیت جمع آوری داده درارتباطات شبکه های حسگر بی سیم
۲۳۰. بررسی چهارچوب های مختلف امنیت داده ها دررایانش ابری موبایل امن
۲۳۱. تحلیلی برپایگاه داده چندرسانه ای و چالشهای امنیتی آن
۲۳۲. بررسی راهکارهای امنیتی ارایه شده برای جلوگیری از حملات استنتاج در پایگاه های داده
۲۳۳. مدل امنیتی چند لایه با محاسبه ضریب امنیتی برای ورود و خروج به مراکز داده
۲۳۴. بررسی عوامل تاثیر گذار برروی امنیت تجمیع داده ها در شبکه های حسگر بیسیم
۲۳۵. یک الگوی جدید برای لایه ی دسترسی داده با قابلیت توسعه ، تغییر و امنیت بالا
۲۳۶. بررسی تهدیدات امنیتی پایگاه داده های سیار و راه حل هایی برای آن
۲۳۷. امنیت داده های تصویری با رمزنگاری مبتنی بر دنباله های فرکتالی و توابع فوق آشوب
۲۳۸. امنیت داده ای و الگوریتم های رمزنگاری در شبکه های بی سیم پهن باند
۲۳۹. روشهای نوین بالا بردن امنیت در شبکه با استفاده از داده کاوی
۲۴۰. ارزیابی امنیت داده ها در سیستم های جامع اطلاعاتی بانکداری با استفاده از تکنیک فرایندسلسله مراتبی فازی: مقایسه ی بین سیستمهای مدیریت پایگاه داده ها
۲۴۱. بررسی سیستم رمزنگاری جویباری مبتنی بر شیفت رجیسترهای با فیدبک نقلی جهت تامین امنیت داده ها در مبادلات الکترونیکی
۲۴۲. لایه گذاری امن درلایه فیزیکی جهت ارتقای امنیت تبادل داده
۲۴۳. معرفی چند روش جدید جهت بهبود امنیت انتقال داده با کدینگ شبکه
۲۴۴. امنیت داده ارسالی در خطوط قدرت و بررسی تکنی کهایمالتی پلکسینگ امن در این خطوط
۲۴۵. امنیت مراکز داده و کاربرد سیستم های بیومتریک
۲۴۶. مدیریت امنیت اطلاعات مراکز داده؛ بر پایه استاندارد BS7799/ISO17799

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi