دیتا مایند

داده کاوی در سلامت

داده کاوی در حوزه سلامت

حوزه سلامت یکی از حساس ترین و مهمترین حوزه های بشر است.