دیتا مایند

مفاهیم متن کاوی

مسائل داده کاوی - متن کاوی

متن کاوی یکی از زیر شاخه های مهم داده کاوی است جایی که داده به عنوان متن در نظر گرفته می شود .

تعریف متن در داده کاوی

همان طور که می دانیم متن کاوی یکی از حوزه های مهم علم داده کاوی است.

کاربرد استخراج کلمات کلیدی در متن کاوی

استخراج کلمات کلیدی در متن‌کاوی و علوم زیر مجموعه ای آن نقش مهمی ایفا می کند به همین دلیل سعی خواهد شد در این مقاله درباره این موضوع و کارهای انجام شده در این حوزه مطالب مفیدی ارائه شود.

مفهوم استخراج کلمات کلیدی

استخراج کلمات کلیدی یکی از زیرشاخه‌های متن‌کاوی است.متن‌کاوی حوزه‌ای است که با متن سروکار دارد.

متن کاوی بر اساس ابزارهای متن باز

شرکت‌های خصوصی بسیاری برای حوزه داده‌کاوی ابزار تولید می‌کنند این ابزارها عموماً دارای هزینه است.

الگوریتم های ماشین یادگیری و متن کاوی

رویکرد استفاده از روش‌های الگوریتم ماشین یادگیری قدیمی‌ترین و معروف‌ترین رویکرد متن کاوی به‌حساب می‌آید.