دیتا مایند

مفاهیم نظرکاوی

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 3

همان طور که می دانید دو رویکرد اساسی برای نظرکاوی شامل رویکرهای ماشین یادگیری و مبتنی بر لغت نامه است.

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 2

استفاده از روش های ترکیبی برای رسیدن به مدل های قویتر برای نظرکاوی در سالیان اخیر مورد توجه بوده است.

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 1

همان طور که می دانید دو رویکرد اساسی برای نظرکاوی شامل رویکرهای ماشین یادگیری و مبتنی بر لغت نامه است.

استفاده از نظرکاوی برای پیش بینی رفتارهای کاربران

اشاره شد که شبکه‌های اجتماعی قدرت پیش‌بینی دارند . این قدرت پیش‌بینی از طریق مختلف قابل‌دستیابی است

تحلیل احساسات و عقیده کاوی با استفاده از دادگان

امروزه میکروبلاگ‌ها یکی از روش‌های مهم در ارتباطات هستند. همچنین به علت داشتن حجم انبوه اطلاعات در زمینه‌های مختلف زندگی، آن‌ها یک منبع مناسبی از داده‌ها برای تحلیل احساسات و عقیده‌کاوی می‌باشد.

کارهای انجام شده برای عقیده کاوی

به طور کلی با توجه به کار‌های انجام شده در زمینه تحلیل احساسات می‌توان آن‌ها را در دسته‌بندی‌های زیر قرار داد.

تحلیل احساسات و نظرکاوی در شبکه های اجتماعی

نظرات به دلیل تاثیر کلیدی که بر روی رفتار انسان می‌گذارد، محور اصلی بیشتر فعالیت‌های کاربران می‌باشد.

طعنه کاوی چیست؟

امروزه مردم در سرتاسر دنیا از طریق وب به ابراز نظر و عقیده خود می‌پردازند این نظرات بعضا غیر مستقیم و با طعنه ابراز می شود.

نظرکاوی یا تحلیل احساسات چیست؟

نظرکاوی یا تحلیل احساسات فیلد مطالعاتی است که سعی می کند احساسات، رفتار، نظرات و تحلیل افراد مختلف را نسبت به موجودیت ها و ویژگی های آن بیان کند. این موجودیت می تواند محصول ها، سرویس ها، سازمان ها، افراد و رخدادها و موضوعات باشد.