دیتا مایند

مفاهیم داده کاوی

مسابقه دقت بالاتر در داده کاوی

در دنیای آکادمیک امروز تمام نتایج به‌دست‌آمده مثبت و یافته جدید است آیا واقعاً چنین است ؟

راه حل برای مشکل ناسازگاری مجموعه داده در داده کاوی

مشکل ناسازگاری مجموعه داده، به شکل تفاوت مجموعه داده‌ها در تحقیقات داده‌کاوی و مقایسه نتایج به‌دست‌آمده گفته می‌شود.

ناسازگاری داده ها و روش ها

در تحقیقات انجام‌شده برای داده‌کاوی همواره به‌دقت بالاتر روش ارائه‌شده اشاره می‌شود.

انواع داده در شبکه های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع داده‌ها به شمار می‌روند.

کاربرد تجزیه تحلیل شبکه های اجتماعی

توجه به شبکه های اجتماعی و تجزیه و تحلیل آن به دلیل پیشرفت سریع شبکه های اجتماعی در فضای مجازی است.

تاریخچه مختصری از شبکه های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی از قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفتند. تحقیق‌ها در این حوزه از دهه چهل به بعد با تعریف ابزارهایی چون گراف اجتماعی شتاب بیشتری گرفت.

شبکه اجتماعی و تعریف آن

تاکنون تعاریف گوناگونی از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی یا مجازی ارائه شده است. شبکه‌های اجتماعی اینترنتی عموما سرویس‌های مبتنی بر وب هستند.