دیتا مایند

داده کاوی در صنعت

کاربرد داده کاوی در تشخیص کلاهبرداری

داده کاوی یکی از ابزارهایی است که در تشخیص الگو نیز به کار می رود.

کاربرد داده کاوی در تحلیل ریسک

تحلیل ریسک به فیلد تحقیقاتی گفته می شود که به دنبال تعریف و تحلیل خطر افراد، تجارت یا دولت هاست.

کاربرد داده کاوی در صنعت بیمه

صنعت بیمه یکی از پر رشدترین صنایع تجاری در دنیاست. برخی معتقدند به دلیل افزایش استرس، مردم به سمت بیمه و ضمانت بیشتر در زندگی رفته اند.