دیتا مایند

مجموعه مقالات فارسی

بیش از 240 مقاله فارسی در مورد امنیت داده

بیش از صد مقاله فارسی در حوزه کلان داده و بیگ دیتا

بیست و شش مقاله فارسی در مورد پردازش زبان طبیعی

مجموعه مقالات فارسی شامل بیش از صد مقاله در مورد پیش بینی و تشخیص بیماری قلبی

مجموعه مقالات فارسی شامل بیش از ده مقاله در مورد پیش بینی و تشخیص سرطان خون

بیست و پنج مقاله فارسی در مورد خلاصه سازی متون

بیش از بیست مقاله فارسی در مورد طبقه بندی متون

بیش از صد مقاله فارسی در زمینه استفاده از داده کاوی برای سیستم های تشخیص نفوذ

بیش از بیست مقاله فارسی در زمینه مهندسی پزشکی

در حدود پنجاه مقاله فارسی در مورد تحلیل رفتار در شبکه های اجتماعی

بیش از 15 مقاله فارسی در مورد آموزش آنلاین

مقالات فارسی در مورد دسته بندی مشتريان داده كاوی

حدود پنجاه مقاله فارسی در زمینه الگوریتم خوشه بندی k-means

مجموعه مقالات فارسی در زمینه MapReduce

مقالات فارسی جدید در زمینه داده کاوی چاپ سال 97

در حدود چهل مقاله فارسی در مورد هدوپ

مقالات فارسی در زمینه مدیریت دانش چاپ 97

بیش از 40 مقاله فارسی در زمینه استفاده از داده کاوی برای مدیریت دانش

مجموعه مقالات کشف تقلب های مالی

بیش از 70 مقاله فارسی در زمینه قوانین انجمنی در داده کاوی

مجموعه مقالات فارسی در مورد خوشه بندی مشتریان واحد های تجاری

مقالات سودمند فارسی در زمینه استفاده از قوانین انجمنی در داده کاوی

مقالات فارسی سودمند برای محققین کلان داده و بیگ دیتا

صدها مقاله فارسی در مورد داده کاوی و حوزه های مختلف

دهها مقاله فارسی در حوزه آپاچی هدوپ برای علاقه مندان بیگ دیتا(کلان داده)