دیتا مایند

لیست تگ های مربوطه

بیست و شش مقاله فارسی در مورد پردازش زبان طبیعی

بیست و پنج مقاله فارسی در مورد خلاصه سازی متون

بیش از بیست مقاله فارسی در مورد طبقه بندی متون

بیش از صد مقاله فارسی در زمینه استفاده از داده کاوی برای سیستم های تشخیص نفوذ

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 3

همان طور که می دانید دو رویکرد اساسی برای نظرکاوی شامل رویکرهای ماشین یادگیری و مبتنی بر لغت نامه است.

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 2

استفاده از روش های ترکیبی برای رسیدن به مدل های قویتر برای نظرکاوی در سالیان اخیر مورد توجه بوده است.

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 1

همان طور که می دانید دو رویکرد اساسی برای نظرکاوی شامل رویکرهای ماشین یادگیری و مبتنی بر لغت نامه است.

مسائل داده کاوی - متن کاوی

متن کاوی یکی از زیر شاخه های مهم داده کاوی است جایی که داده به عنوان متن در نظر گرفته می شود .

تعریف متن در داده کاوی

همان طور که می دانیم متن کاوی یکی از حوزه های مهم علم داده کاوی است.

کاربرد استخراج کلمات کلیدی در متن کاوی

استخراج کلمات کلیدی در متن‌کاوی و علوم زیر مجموعه ای آن نقش مهمی ایفا می کند به همین دلیل سعی خواهد شد در این مقاله درباره این موضوع و کارهای انجام شده در این حوزه مطالب مفیدی ارائه شود.

مفهوم استخراج کلمات کلیدی

استخراج کلمات کلیدی یکی از زیرشاخه‌های متن‌کاوی است.متن‌کاوی حوزه‌ای است که با متن سروکار دارد.

متن کاوی بر اساس ابزارهای متن باز

شرکت‌های خصوصی بسیاری برای حوزه داده‌کاوی ابزار تولید می‌کنند این ابزارها عموماً دارای هزینه است.

ترامپ می برد!

پیش بینی ریاست جمهوری ترامپ توسط سیستم های داده کاوی و هوش مصنوعی دوباره نگاه ها را به این حوزه ها بیشتر کرد.

نظرکاوی در اقتصاد: مثال نظرکاوی در دیجی کالا

دیجی کالا موفق ترین و پربازدیدترین فروشگاه ایرانی است به همین دلیل محققین داخلی هم از این وب سایت برای تحقیقات خود بهره می گیرند.

الگوریتم های ماشین یادگیری و متن کاوی

رویکرد استفاده از روش‌های الگوریتم ماشین یادگیری قدیمی‌ترین و معروف‌ترین رویکرد متن کاوی به‌حساب می‌آید.