دیتا مایند

لیست تگ های مربوطه

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 3

همان طور که می دانید دو رویکرد اساسی برای نظرکاوی شامل رویکرهای ماشین یادگیری و مبتنی بر لغت نامه است.

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 2

استفاده از روش های ترکیبی برای رسیدن به مدل های قویتر برای نظرکاوی در سالیان اخیر مورد توجه بوده است.

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 1

همان طور که می دانید دو رویکرد اساسی برای نظرکاوی شامل رویکرهای ماشین یادگیری و مبتنی بر لغت نامه است.

استفاده از نظرکاوی برای پیش بینی رفتارهای کاربران

اشاره شد که شبکه‌های اجتماعی قدرت پیش‌بینی دارند . این قدرت پیش‌بینی از طریق مختلف قابل‌دستیابی است

ترامپ می برد!

پیش بینی ریاست جمهوری ترامپ توسط سیستم های داده کاوی و هوش مصنوعی دوباره نگاه ها را به این حوزه ها بیشتر کرد.

نظرکاوی در اقتصاد: مثال نظرکاوی در دیجی کالا

دیجی کالا موفق ترین و پربازدیدترین فروشگاه ایرانی است به همین دلیل محققین داخلی هم از این وب سایت برای تحقیقات خود بهره می گیرند.

کارهای انجام شده برای عقیده کاوی

به طور کلی با توجه به کار‌های انجام شده در زمینه تحلیل احساسات می‌توان آن‌ها را در دسته‌بندی‌های زیر قرار داد.

تحلیل احساسات و نظرکاوی در شبکه های اجتماعی

نظرات به دلیل تاثیر کلیدی که بر روی رفتار انسان می‌گذارد، محور اصلی بیشتر فعالیت‌های کاربران می‌باشد.

نظرکاوی یا تحلیل احساسات چیست؟

نظرکاوی یا تحلیل احساسات فیلد مطالعاتی است که سعی می کند احساسات، رفتار، نظرات و تحلیل افراد مختلف را نسبت به موجودیت ها و ویژگی های آن بیان کند. این موجودیت می تواند محصول ها، سرویس ها، سازمان ها، افراد و رخدادها و موضوعات باشد.