دیتا مایند

لیست تگ های مربوطه

صدها مقاله فارسی در مورد داده کاوی و حوزه های مختلف

سه دانش اصلی یک رویکرد پیش بینی

برای پیش بینی در حوزه های مختلف  به سه حوزه مطالعاتی  نیاز مبرم وجود دارد.

مسائل مهم در پیش بینی به وسیله داده کاوی

در یک تحقیق در حوزه پیش بینی به وسیله داده کاوی به چه مسائلی باید دقت شود؟

داده کاوی و رسیدن به تحلیل آینده

همان طور که می دانیم بشر از اولین سال های وجودش به آینده اندیشیده است.

استفاده از نظرکاوی برای پیش بینی رفتارهای کاربران

اشاره شد که شبکه‌های اجتماعی قدرت پیش‌بینی دارند . این قدرت پیش‌بینی از طریق مختلف قابل‌دستیابی است

ترامپ می برد!

پیش بینی ریاست جمهوری ترامپ توسط سیستم های داده کاوی و هوش مصنوعی دوباره نگاه ها را به این حوزه ها بیشتر کرد.