دیتا مایند

لیست تگ های مربوطه

تفاوت مدل پیش‌بینی و مدل توضیحی

اگر در حوزه داده کاوی و فیلد های مرتبط با حوزه بیش بینی کار کرده باشید مطمئنا با دو کلمه پیش بینی و توضیحی آشنا شده اید.

درباره قدرت پیش بینی در شبکه های اجتماعی

یکی از بحث‌های داغ در حوزه شبکه‌های اجتماعی ، قدرت پیش‌بینی این شبکه‌هاست. آیا می‌توان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در مورد وقایع دنیای امروز به تحلیل درستی رسید ؟

آیا تعداد ارجاعات مقالات قابل پیش بینی است؟

هر محققی دوست دارد به مقالات تولیدشده او توجه بیشتری شود ، به‌طور مثال اگر ارجاعات به یک مقاله بیشتر باشد نتیجه‌گیری می‌شود که مقاله موفق‌تر بوده است.