دیتا مایند

آینده چه پیش خواهد آمد؟

حتما قصه گوی بلورین و پیش گویی های آن را شنیده اید! از دیرباز تا کنون بشر سعی دارد از آینده باخبر باشد و چقدر زیبا خواهد بود اگر همه ما قبل از انجام کاری نسبت به آینده آن اطلاعاتی داشته باشیم. هر روز میلیارد ها دلار هزینه صرف می شود تا درباره اتفاقات آینده به نتیجه ای برسیم.  داده کاوی و علوم مرتبط با آن ها همه و همه به دنبال پیش گویی آینده با تحلیل وضع موجود هستند. به طور مثال پیش بینی فروش فردا مورد نظر همه دارندگان کالا است. داده کاوی علمی است به گستردگی داده. امروزه داده کاوی برای رسیدن به پیش گویی درست درباره آینده مورد استفاده قرار می گیرد.

پیشگویی بر اساس داده هایی انجام می شود که در اختیار ما است. پیش گویی ممکن است تفاسیر مختلفی داشته باشد برای مثال داشتن اطلاع از روند فروش یک نوع خاص کالا و دانستن موجودی بازار می تواند ما را در رسیدن به قیمت آتی آن راهنمایی کند. همین کافی است تا بتوان در باره قیمت آتی آن پیش گویی کرد. لازم نیست حتما مدل داده کاوی ما قیمت دقیق آتی یک کالا را در اختیار ما قرار دهد. همین اطلاعات برای ما بسیار ارزشمند خواهد بود.

# آینده

# داده کاوی

# متن کاوی

# پیش گویی