دیتا مایند

دیتا مایند چرا؟ چگونه؟

دیتا مایند به دنبال ارائه راه حل علمی برای تحلیل داده هاست. تحلیل داده  به دنبال استخراج دانش از داده خام است. داده خام به خودی خود نمی تواند ارزش افزوده تولید کند ولی اگر از این داده، دانشی تولید شود آن دانش می تواند برای هر تجارتی ارزش افزوده تولید کند. در هر جایی که داده تولید می شود داده کاوی و استخراج دانش از داده مطرح می گردد. امروزه در همه جا داده تولید می شود در فیلدهای علمی، بهداشتی، صنعتی، اقتصادی و دیگر حوزه ها.  به طور مثال داده هایی که در بورس تولید می شود داده های خام هستند و نمی توان از آن ها برای پیش بینی استفاده کرد ولی اگر بر روی این داده ها تحلیل و پروسس انجام شود می تواند با استفاده از آن ها درباره آینده سهام ها در بورس به یک تحلیلی رسید.
دیتا مایند با توجه به کمبود های موجود در ایران در حوزه تحلیل داده ها وارد این عرصه شده است. تحلیل داده های خام تولید شده و استخراج دانش از آن ها حوزه فعالیت اصلی دیتامایند است.
در کنار آن مشاوره پژوهشی برای دانشجویان عزیز نیز هدف جنبی دیتا مایند است. دانشجویانی که به دنبال مشاوره پژوهشی برای تحقیق یا پایان نامه خود هستند می توانند با ما تماس بگیرند. دیتا مایند در حوزه های داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی و داده های کلان دارای تیم متخصص و مجرب علمی است که می توانند شما را در را انجام پایان نامه یاری رسانند.
دیتا مایند با سابقه طولانی در تولید محتویات علمی سعی دارد با تولید مقالات موثر و مفید در حوزه گسترده داده کاوی راهنما و راهگشای محققین باشد. در این وب سایت شما می توانید انواع مقالات مختلف در حوزه های مفاهیم داده کاوی، داده کاوی در سلامت، داده کاوی در سیاست، داده کاوی در روانشناسی، داده کاوی در اقتصاد و داده کاوی در صنعت منتشر می شود. در کنار داده کاوی مفاهیم متن کاوی و کاربردهای آن در حوزه های مختلف نیز مورد توجه تیم تولید محتوا است.
در کنار داده کاوی و متن کاوی، حوزه نظرکاوی نیز مورد توجه است. نظرکاوی یا تحلیل احساسات فیلد مطالعاتی است که سعی می کند احساسات، رفتار، نظرات و تحلیل افراد مختلف را نسبت به موجودیت ها و ویژگی های آن بیان کند.  این موجودیت می تواند محصول ها، سرویس ها، سازمان ها، افراد و رخدادها و موضوعات باشد. نظرکاوی یکی از موضوعات مورد توجه تیم تولید محتوای دیتا مایند است. در مورد نظرکاوی بهترین مقالات را در وب سایت دیتا مایند پیدا خواهید کرد. داده های کلان دیگر موضوع مورد توجه تیم تخصصی دیتا مایند است.

# دیتا مایند

# داده کاوی

# متن کاوی

# نظرکاوی

# داده های کلان